Kirikutes koroonapassi siiski ei nõuta, kuid mask peab olema ja distantsi tuleb hoida

Kirikutes koroonapassi siiski ei nõuta, kuid mask peab olema ja distantsi tuleb hoida

Alates esmaspäevast, 9. augustist võib avalikke jumalateenistusi ja usulisi talitusi läbi viia arvestusega, et pühakodades tohib neist osa võtta kuni 50 inimest või tuleb arvestada kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Nakkusohutuse kontrolli jumalateenistusest osavõtjate hulgas tegema ei pea, kuid siseruumides on osavõtjate arvust sõltumata nõutav mask, liikumisel ja ruumis paiknemisel arvestada hajutatust, pühakoda peab täitma desinfitseerimisnõudeid ja muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Erand ei laiene kirikukontsertidele, millele kehtivad üldised ürituste läbiviimise nõuded. See tähendab, et kui siseruumis on osavõtjaid üle 50, tuleb kontrollida inimeste nakkusohutust.

Valitsus kiitis 5. augustil heaks otsuse, millega tehakse nakkusohutuse kontrollimise erand jumalateenistustele ja parvlaevade toitlustuskohtadele. Samuti sätestatakse selgemalt, et kuni 18-aastased saavad osaleda noorsootöös ja huvihariduses, samuti sportida ning treenida ilma osavõtjate arvu piiranguta.

Lisaks:

Juhised jumalateenistuseks alates 09.08.2021

Lisa kommentaar