Kristuse ülestõusmise püha

Kristuse ülestõusmise püha

Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed! (Ilm 1:18​)

Täna on kristlastele aasta suurim püha ja rõõmupäev, pühade püha (ld Festum festorum). Me tohime juubeldada ülistades Jumalat, et Jeesus on surnuist üles tõusnud, vabastanud inimesed patu ja surma võimusest.

Ülestõusmispühadel on sobilik öelda tervituseks: „Kristus on üles tõusnud!“ – vastuseks öeldakse: „Ta on tõesti üles tõusnud!“ Paastuaeg on lõppenud ja nüüd kaetakse ka rikkalik pühadelaud. Sellest ka rahvapärane nimi lihavõtted.

Me palvetame: Kõigeväeline Jumal ja Isa, me ülistame Sind selle eest, et Sa äratasid surnuist oma Poja Jeesuse Kristuse, võitsid surma ja avasid meile tee igavesse ellu. Süüta tõelist ülestõusmisrõõmu meie südames, kes me ristimises oleme osa saanud Sinu ülestõusmise väest. Kinnita meid, et kogu südamest usuksime Kristusesse kui meie Lunastajasse ja püsiksime Temas. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Meeldib 1

Lisa kommentaar