Misjonikeskuse koolitused kogudustele sügisel 2021

Misjonikeskuse koolitused kogudustele sügisel 2021

Väikerühmajuhtide koolitus

Kas juhid või sooviksid tulevikus juhtida väikerühma? Väikerühmatöö on üks koguduse kasvu võti, pakkudes võimaluse teiste kristlastega aega veeta ja koos arutada usu ja elu küsimusi. Väikerühm toetab vaimulikku kasvamist ja võib saada ukseks kogudusse ka uutele inimestele. Et aidata väikerühmade alustamisega ja toetada rühmajuhte, pakume ka väikerühmakoolitust, kus tutvutakse erinevate väikerühma võimalustega ja materjalidega ning õpitakse, kuidas rühma alustada ja juhtida.

Sügisel 2021 toimub koolitus Tallinnas Misjonikeskuses (Tehnika 115) laupäeval, 9. oktoobril kell 12-16. Osalustasu 5 € katab materjali ja kohvipausi kulud.

Vajadusel korraldame ka koolitusi interneti kaudu või tuleme kohapeale sinu kogudusse koolitust läbi viima.

Luuka 10 elustiil

“Luuka 10 elustiil” on julgustus igapäevaseks kutsumuseks Jeesuse järgijana, tema saadetud jüngrina (Mt 28:18). Jeesus on andnud kõigile oma jüngritele misjonikäsu jagada temast rõõmusõnumit. Mida tähendab see tänapäeva maailmas neis olukordades, kus igapäevaselt viibime? Kas see võiks tähendada midagi muud kui evangeeliumi kuulutamist sõnadega, mis on kutsumus vaid mõnedele? Milline on kristlase kuulutav elustiil? Koolitus julgustab ja annab suuna mõelda misjonitööst väga avaralt ning viisil, mida suudab teoks teha iga kristlane. See pole kitsalt mõistetud misjonitöö, vaid kristlase elustiil.

Luuka 10 koolitusest osa saamiseks sügisel 2021 on hetkeseisuga kolm võimalust:

Koolituspäev Tallinnas Misjonikeskuses (Tehnika 115) laupäeval 13.11. kell 10-16.
Veebikoolitus esmaspäeva õhtuti kell 19-20.30 11.10.-15.11. (va 25.10.)
Veebikoolituspäev laupäeval 27.11. kell 10-16

Tallinna koolituse osalustasu 10 € katab materjali, lõuna ja kohvipausi kulud. Veebikoolitused on tasuta, osalejad saavad materjali pdf-failina.

Koolitust saab tellida ka oma kogudusse.

Foto: Eesti Kirik

Koolitused viib läbi Misjonikeskuse koolituste koordinaator, teoloogiamagister Liisa Rossi (pildil). Küsi lisainfot: liisa.rossi@eelk.ee, 5193 3224. Koolitustel järgitakse kehtivaid COVID-19 nõudeid.

Registreerime koolitustele: https://forms.gle/KBmiLs34aNeUJEqL9

Koolitusi, mida saab kogudusse tellida

Kasvuaeg

”Kasvuaeg” aitab koguduse liikmel leida oma identiteeti ja kutsumust kristlasena ning kasvada lähemale Kristusele. Eri moodulitest koosnevat materjali saab rakendada koguduses mitmel viisil: leerikoolis, piiblitunnis, kodugrupis jm. Tunnid sisaldavad vaimulikku õpetust, teema teoreetilist arutelu, omavahelist suhtlemist, õpitu praktikasse rakendamist ja juhtnööre koduste ülesannete lahendamiseks. Misjonikeskus organiseerib koolitusi ühest või mitmest moodulist neile, kes soovivad oma koguduses “Kasvuaega” läbi viia. Valikus moodulid:

– Minu koht koguduses: aitab osavõtjal mõista Püha Vaimu tööd ja julgustab avastama ja kasutama oma andeid
– Luukas jutustab Jeesusest: materjal väikerühmale Jeesusega tutvumiseks

– Issand, õpeta meid palvetama: aitab osavõtjal õppida rohkem palvest ja leida võimalusi, et kasvada suhtes Jumalaga

Minu isik

Kes ja milline mina olen? Mis on minu isiklikud tugevused ja nõrkused? Miks ühtede inimestega on lihtsam läbi saada kui teistega? Kuidas saaksime oma tiimis veel paremini koos töötada? Kursusel tehakse isiku-test, mis aitab aru saada, kui erinevateks Jumal on meid loonud ja kui vajalikud oleme üksteisele. Kursus sobib hästi nii koguduse töötegijate grupile kui ka koguduse juurde kutsuvaks ürituseks.

Koolitus koguduste juhtorganitele ja töötegijatele

Koolitus tugevdab koguduse vaimuliku, juhatuse, nõukogu, töötegijate ning vabatahtlike oskust ühiselt koguduseelu heaks tegutseda. Siin saadakse teadmisi kirikutööga seotud seadustikest ja koostöö võimalustest kohaliku omavalitsusega. Ühiselt arutletakse koguduse olemuse üle. Rühmatöödes analüüsitakse nii konkreetse koguduse majandustegevust kui ka vaimulikku tööd ning iga kaastöölise rolli nendes.

Koguduse motivatsioonipäev

Motivatsioonipäev pakub võimalust ühiselt leida oma koguduse tugevusi ja võimalusi ning nendest innustuda. Päev koosneb piibliõppest teemal kogudus ja missioon, oma koguduse hetkeseisu analüüsist, unistuste ja murede jagamisest, konkreetsete eesmärkide seadmisest ja palvest kõige selle eest. Päeva sisu kujundatakse iga koguduse soovide ja vajaduste kohaselt ning on mõeldud koguduse töötegijatele, vabatahtlikele ja kõigile, kes tahavad oma panusega koguduse tegevuses kaasa lüüa.

Credo ehk Reis Usumaale

Tegemist on Saksa luterlikust kirikust pärit õppematerjaliga, mis tutvustab ristiusu põhiküsimusi ettekannete ja neile järgnevate vestlusringide kaudu. 7-8 kogunemiskorrast koosnev kursus on suunatud täiskasvanutele ja lähtub nende loomulikest küsimustest elu ja usu kohta, pakkudes otsekui senitundmatu maailma avastamist samm-sammult. Materjali saab kasutada koguduses näiteks leeriõppes usu põhiküsimuste selgitamiseks.

Meeldib 1

Lisa kommentaar