Oktoobrikuu tsitaate

„Selles raskus ongi, et armastuse puhul ei saa teha tõe osas järeleandmisi. Mida tundis Aabrahami süda, kui ta läks Iisakit ohverdama? Mida elas läbi Kohtumõistjate raamatust tunud Jefta, kui ta pidi ma Jumalale antud tõotust täites ohverdama tütre, oma ainsa lapse? Inimkonna patu ja rikutuse pärast andis Jumal oma ainusündinud Poja kõige kibedamasse surma.“
Joel Luhamets
Eesti Kirik 06.10.2021

„Kas olete pannud tähele, et enamik Jeesuse tervendamisimedest on pimedate tervendamised ja tavaliset lõpevad need nägijaks saanute või tervendamisimet pealt näinute tänulikkusega?“
Jaan Tammsalu
Eesti Kirik 06.10.2021

„Vaikimisi eeldatakse, et inimesed on valmis toetama neid, kes rahuldavad nende esmavajadused, et ise ei peaks elus toimetulemiseks palju vaeva nägema. Seda ei saa inimestele ette heita, kuna Jeesuski tunti ära ja hakati põdejaid kandma sinna, kus teda kuuldi olevat.“
Anti Toplaan
Eesti Kirik 06.10.2021

„Olgu siis meiegi palveks mitte ainult lõikustänupühal, vaid igal meile kingitud päeval, et Jumal, nähes, mida ta meie heaks on teinud, ning hinnates seda, mida meie oleme üksteise heaks valmis tegema, võiks jätkuvalt tunnistada sedasama, mida kuuenda loomispäeva õhtul, et see on väga hea.“
Mihkel Kukk
Eesti Kirik 06.10.2021

„Kirik peab olema sümboliks, et me tahame kõikides aegades püsima jääda rahvana, hoida oma usku, väärtusi, mis tõepoolest viivad meid tulevikku ja viimselt igavesse ellu.“
Ants Tooming
Eesti Kirik 13.10.2021

„Vabaduse puhul on kaks aspekti: vabadus millestki ja vabadus millekski. Kui me aga ei mõista, mis on vabadus ja milleks on vabadus, siis jääb ühiskonnas toimuv meile ainult võimumängudeks ja mitte rahva teenimiseks.“
Tiit Salumäe
Eesti Kirik 13.10.2021

„Inimeste meeltega on nagu on, mõnel on need teravamad kui teisel, aga kristlastena on meile annina antud ka ligimeseks oleku meel, mida saab teravdada, et õppida märkama teist inimest tema andide ja vajadustega, et õppida üldse märkama teisi enda kõrval.“
Tiina Janno
Eesti Kirik 13.10.2021

„Nõnda on ka meil vaja õppida alandlikkust ja tulla alla oma inimlikest kõrgustest ja kõrkustest, et kuulutada head sõnumit ja elada kristlikus armastuses. Siis oleme oma Issanda kutse tõesti vastu võtnud ja ka meie ligimeseksoleku meel on terav ja silmapiir avar.“
Tiina Janno
Eesti Kirik 13.10.2021

„Sain rõõmuga aru, et selle, kiriku poolt antava autasu taga on teistsugune arusaam kultuurist. Ja niisamuti on siis teistsugune see autasu, mille võib saada nii rahvusvahelise karjääriga tippdirigent kui ka külakiriku kellamees, sest igaüks on kultuurile vältimatult vajalik ja oluline. Selline pilk kultuurile ei hinda saavutust, vaid teenimist ja seda viimast tähenduses, mis hakkab ühiskonnas tasapisi muutuma. See pilk ei märka üksi koorikut, vaid tervet leivapätsi.“
Toomas Siitan
e-Kirik 11.10.2021

„Mõistsin, et vahel peame olema sündinud pimedate ja lollidena, selleks et meis saaksid avalikuks Jumala teod, sest tee Jumala juurde võib käia ka läbi vangla.“
Urmas Koorits
Eesti Kirik 13.10.2021

„Oleme kutsutud teenima kaasinimesi ja selle läbi ka Jumalat nende oskuste ja andidega, mis meist kellelegi on antud.“
Tõnu Linnasmäe
Eesti Kirik 13.10.2021

„Ideaalis võiks ju kõigil meie vaimulikel olla piisavalt aega, et tegeleda pideva enesetäiendamisega. Mitte et kõik peaksid kaitsma doktoritöö, vaid pigem on ikkagi küsimus laiemalt, kas meie vaimulikel on üldse aega oma saja ülesande kõrvalt tegeleda tänapäevaste teoloogiliste küsimuste süvitsi mineva aruteluga.“
Triin Käpp
Eesti Kirk 27.10.2021

„Varem ei valitud sõpru selle järgi, kas keegi armastab hommikul teed või kohvi juua, eelistab minna Vox Clamantise või Tõnis Mäe kontserdile. Igaüks arvab, et maailm peab juhinduma tema isiklikust ideoloogiast, nii suureks on meie individualistlik mõtlemine kasvanud.“
Tuuliki Jürjo
Eesti Kirik 27.10.2021

„Usupuhastuspühal kõneleme vaimulikust võitlusest, mis käib patust rikutud inimese tahte ja puhta ning püha Jumala tahte vahel. Kumb jääb peale: kas see, mida mina õigeks pean ja mis minu tõekspidamistega kokku sobib või see, mida Jumala sõna ütleb?“
Kristjan Luhamets
Eesti Kirik 27.10.2021

„Raske on veenda või motiveerida teisi mingil kindlal viisil käituma. Alati saame aga ise toimida nõnda, et teised inimesed, ligimesed, meie pärast ei kannataks.“
Urmas Viilma
err.ee, 25.10.2021

„Enese eest hoolitsedes ning enda muresid jagades kasvame sellesse, et täita käsku armastada ligimest ja aitame ka teistel armastuses edasi liikuda.“
Kaili Särg
Eesti Kirik 27.10.2021

„Inimmõistusele võiks olla silmapiiriks ka midagi enamat kui vaid kohanemine. Saavutada vähema energiakuluga suuremat elusamust on väljakutse Homo sapiensile. Elusamus, Uku Masingu välja käidud mõiste elu sisukuse ja loovuse kohta. Otsida oma kohta siin ilmas, Looja tahet endas.“
Andres Lehestik
Eesti Kirik 27.10.2021

„Inimkonnale on meeldinud elada oma tarkust ülistades. Aga kõigest nutikusest hoolimata ei ole inimesed olnud suutelised looma lõpuni õiglast ühiskonda. See kõneleb meie puudulikkusest ja patususest.“
Urmas Viilma
Eesti Kirik 27.10.2021

„Iga kristlane ja kirik peab joonduma mitte selle maailma, vaid Jumala järgi. Kui inimene ei pea sisemiselt muutuma, muudetakse arm odavaks. Jumala arm ilma meeleparanduseta ei päästa ühtegi inimest.“
Anti Toplaan
Eesti Kirik 27.10.2021

„Just emakeelne pühakiri on saanud allikaks, kus inimeste jaoks muutub Jumal lähedaseks, kellele oma süda koos kõikide murede ja valudega avada.“
Mart Rannut
Eesti Kirik 27.10.2021

„Surm – ega seal midagi ümber ei pööra, see on paraku paratamatus. Nii ma seda joonistasingi. Nii ta paraku on, et sellele paratamatusele peab mõtlema ja selleks ka võimalusi mööda valmistuma, et kui see juhtub, saaks rahus minna. Et ei sureks enne ära, kui sured.“
Reti Saks
Eesti Kirik 27.10.2021

„Päevad ja ööd läbi töötavad meedikud ja teadlased, keda õigustatult Jumala tööriistadeks võib nimetada, kriisist väljumise nimel. Kuna just need inimesed seisavad kristlikule eetikale kõige lähemal, peaksid nad ka kiriku poolt kõige kõrgemat tunnustust leidma.“
Agu Sisask
Eesti Kirik 27.10.2021

Lisa kommentaar