Piht ja pihipeegel – toetavad küsimused südame läbikatsumiseks

Piht ja pihipeegel – toetavad küsimused südame läbikatsumiseks

Pühapäevane jumalateenistus algab pihitalitusega. Pihil on kaks tähtsat osa: esiteks pattude ülestunnistamine ning teiseks armukuulutuse vastuvõtmine usus, et Jumal annab patud andeks ja kingib Püha Vaimu väge, et saaksime oma elu parandada.

Selleks, et pihitalitus võiks saada meile õnnistuseks, tuleb end ette valmistada. Kõige levinum abivahend südametunnistuse äratamiseks on kümme käsku, millest saab otsekui peegel, kus näeme oma elu. Enne pihipeegli ette astumist tasub palvetada, et Jumal näitaks meile neid kohti, kus peame meelt parandama – ja aitaks tehtud vigu kogu südamest kahetseda.

Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Marek Roots toob koguduse aprilli kuukirjas „Pauluse Kiri“ abiks mõned küsimused, mida endalt kümne käsu juures küsida.

Loe lisa:

Paluluse Kiri, Tartu Pauluse koguduse kuukiri (aprill)

Lisa kommentaar