Rahvaloenduse veebiküsitlusel täiendatakse andmeid ka usulise kuuluvuse kohta

Suur rahva ja eluruumide e-loendus stardib 28. detsembril. Seekord viib statistikaamet selle läbi peamiselt registritest saadud andmetega. 28. detsembrist kuni 15. jaanuarini toimuval veebiküsitlusel küsitakse lisainfot registrites puuduvate andmete kohta: usuline kuuluvus, terviseprobleem ning selle mõju tavategevusele, võõrkeelte ja murrete oskus. Veel küsitakse rahvust ja emakeelt, mille kohta on info küll olemas rahvastikuregistris, aga loenduse lisaküsimustikus saab mõlema puhul märkida kaks valikut.

Rahvaloenduse andmete koondamine ja analüüs algab uue aasta alguses ning kestab ligi pool aastat. Tegemist on väga suure uuringuga ja seetõttu toimub andmete analüüs ning avaldamine järk-järgult. Esimesed tulemused avaldab statistikaamet 1. juunil 2022 ning sealt edasi valdkonniti kuni 2022. aasta lõpuni.

Vaata lisaks: www.rahvaloendus.ee.

Lisa kommentaar