Tublide inimeste tunnustamise ettepanekud on oodatud nelipühiks

Tublide inimeste tunnustamise ettepanekud on oodatud nelipühiks

Foto: ajaleht Eesti Kirik

Kirikuvalitsus ootab taotlusi kiriku tublide kaastööliste autasustamiseks nelipühadeks, 23. maiks. EELK autasu antakse luterliku kiriku vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest kiriku ja koguduse töös või isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud kirikule teeneid.

EELK autasud on aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk ja tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri, erinevad aunimetused ja tunnustused. Ettepaneku autasu taotlemiseks võivad teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop. Taotlused vaatab läbi autasude ja sümboolika komisjon ning esitab oma ettepanekud konsistooriumile. 

Aastaringi saavad koguduse õpetajad taotleda koguduse kaastöölise tunnustusmärki: hõbemärki inimesele, kes on pühendunult teeninud koguduses vähemalt 15 aastat ja kuldmärki vastavalt 25 aastat teeninud inimesele.

Autasu taotlusvorm asub EELK siseveebis.

Kiriklikud autasud annab peapiiskop Urmas Viilma üle lõikustänupühal, 10. oktoobril Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. 

Lisa kommentaar