Uuring: jumalateenistustel osaleb kolmandik Eesti inimestest

Uuring: jumalateenistustel osaleb kolmandik Eesti inimestest

Kirikus jumalateenistustel käijaid on küsitluses osalenutest 31%, mittekäijaid 67%. Aktiivsemate puhul on võrreldes viie aasta taguse ajaga jäänud kirikus käimise sagedus samaks – igal nädalal käib kirikus 5% inimestest, kord-paar kuus 4% (2015. aastal 5%), 3-4 korda aastas osaleb jumalateenistustel 7% inimestest. Tunduvalt on aga vähenenud nende kirikuliste hulk, kes seni sattusid pühakotta 1-2 korda aastas: kui 2015. aastal oli neid 30% vastajatest, siis nüüd on arv kahanenud 15%-ni küsitluses osalenutest.

Kirikus mittekäimise põhjenduseks toovad vastajad kõige sagedamini seda, et neid kui mitteusklikke jumalateenistused ei puuduta. Samuti tuntakse vastumeelsust siduda end kiriku või mõne teise organisatsiooniga ja leitakse, et enda ja Jumala vahel saab suhelda ka ilma kiriku vahetalituseta.

Kirikus käijad seevastu leivad, et jumalateenistusel osalemine on uskliku inimese loomulik vajadus, et jutlus ning selle sõnum on olulised ning et jumalateenistustel osalemine annab hingerahu.

Lisa kommentaar