Vastuvõtt EELK Usuteaduse Instituudis on alanud

Vastuvõtt EELK Usuteaduse Instituudis on alanud

EELK Usuteaduse Instituudi õppehoone aadressil Pühavaimu 6 Tallinnas

Sisseastumisdokumente EELK Usuteaduse Instituudi bakalaureuse- ja magistriõppesse saab esitada 2. – 15. augustini 2021.

Soovid õppida usuteadust? Soovid süsteemseid ja mõttestatud teadmisi kirikust, teoloogiast ja usust? Tunned, et tahaksid teenida oma koguduses mõnes töövaldkonnas, kuid teadmisi jääb väheks? Soovid teisi aidata ja huvitud hingehoiust? Kui jah, siis on sinu parim valik usuteaduse rakenduskõrgharidusõpe.

Soovid tulevikus saada vaimulikuks? Soovid süveneda luterlikku usuteadusesse? Tunned, et diakoonia- ja hingehoiutöö on sinu kutsumuseks? Tahaksid saada põhjaliku ettevalmistuse, et töötada hingehoidjana haiglates, kriisikeskustes, hooldeasutustes, kogudustes? Kui jah, siis on sinu parim valik usuteaduse magistriõpe.

Rakenduskõrgharidusõppes omandab õppija alusteadmised ja -oskused usuteaduse erinevates valdkondades nagu Piibli tundmine ning uurimine, kreeka ja heebrea keel, kristluse ja kiriku ajalugu, kristliku usu põhitõed, filosoofia, eetika, võrdlev usuteadus, jutlustamine, jumalateenistuse ülesehitus, hingehoid, nõustamine, koguduse töö korraldamine jm. Õppe alustamise tingimuseks on keskharidus.

Teadmisi saab omandada järgmistel erialadel:

  • luterlik teoloogia – parim valik, kui soovid rakendada oma teadmisi ja oskusi EELK erinevates töövaldkondades või
    huvitud luterlikust teoloogiast.
  • hingehoid – parim valik, kui vajad alusteadmisi hingehoiust, et saaksid tulevikus teenida hingehoidjana kogudus-
    tes, haiglates, hoolekandeasutustes.

Magistriõppes omandab õppija süvendatud oskused ja teadmised usuteaduse erinevates valdkondades – Piibli tundmine ning uurimine, kristluse ja kiriku ajalugu, süstemaatiline, võrdlev ning praktiline usuteadus. Õppe alustamise tingimuseks onusuteaduse erialal kõrgharidus usuteaduses ning diakoonia ja hingehoiu suunal kõrgharidus ja vähemalt 60 EAP mahus sooritatud teoloogia aineid.

Teadmisi saab omandada järgmistel erialadel:

  • usuteadus – parim valik, kui oled võtnud sihiks vajalike erialaste teadmiste ja oskuste omandamise, mis võimal-
    dab peale lõppväljaõpet töötada preestrina või kaplanina ja jätkata teadustegevust või edasist õpet teoloogia erialal.
  • diakoonia ja hingehoid – parim valik, kui soovid omandada süvendatud ettevalmistuse hingehoidja tööks ning süsteemsed teadmised, et teenida kiriklikus ühiskonna- ning hingehoiutöös.

Usuteaduse rakenduskõrgharidusõpe toimub riiklikult tunnustatud õppekava Usuteadus (Eesti Hariduseinfosüsteemis reg nr 111134) alusel. Õppeaeg/maht on 180 EAP (ainepunkti)/3 aastat. Lõpetaja saab humanitaarteaduse bakalaureusekraadi. Usuteaduse magistriõpe toimub riiklikult tunnustatud õppekava Usuteadus (Eesti Hariduseinfosüsteemis reg nr 111135) alusel. Õppeaeg/maht on 120 EAP (ainepunkti)/2 aastat. Lõpetaja saab usuteaduse magistrikraadi. Õpe on tasuline.


Vaata lähemalt:

Lisa kommentaar