Pühapäeva palvesõna

Pühapäeva palvesõna

Õpetaja Eve Kruus (Foto:Tallinna Jaani kiriku ja koguduse Facebooki leht)

3. pühapäev enne paastuaega Septuagesima. Pühapäeva teema on Teenimatu arm. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus.

Pühapäeva ladinakeelne nimi on „septuagesima“ (‘seitsmekümnes’) ja see näitab seda, et ülestõusmispühadeni on jäänud 70 päeva. Vanasti algas sellest pühapäevast preestrite paastuaeg. Koguduse paastuaeg algab paar nädalat hiljem, tuhkapäeval. Hakkame mõtetes ette valmistuma saabuvaks paastuajaks, aga ka ülestõusmispühadeks.

Pühapäeva teemaks on „Teenimatu arm“. Kõikide lugemisaastate selle pühapäeva evangeeliumitekstid kõnelevad sellest, et Jumala armu ei saa oma tegudega ära teenida. Tema on hea ja armuline kõikide suhtes. Sellel kirikuaastal kasutatava esimese lugemisaasta kirjakohad kõnelevad ühelt poolt sellest, et inimese enda pingutused, tema tublidus ja usinus, tema panus, ei määra ära temale Jumala poolt osutatava armu suurust, „palga“ suurust, mida Jumal oma teenijatele nende teenistuse eest tahab anda. Jumal annab, kellele tahab ja kui palju tahab. Teisalt kõneleb selleks pühapäevaks antud jutlusetekst (1Kr 9:24–27) aga sellest, et Jumala „ebaõiglus“ ei vabasta inimest kohustusest püüda ja pingutada, et Jumala armu, „võidupärga“, välja teenida.

Palve: Tänu Sulle, kõigeväeline Looja, et Sa oled meid usaldanud ja kinkinud meile võimaluse olla need, kelleks Sa inimest luues teda kavandasid – Sinu kaastöölised, Sinu kaasloojad. Tänu Sulle sellise suure usalduse eest. Tänu, et selles töös oled Sina ise iga oma töötegijaga, kingid tarkust ja jõudu – kui me vaid taipame Sinult seda paluda. Tänu ilusa lootuse ja ootuse eest, aga tänu ka kõikide heade ja ilusate andide eest, mida Sa meile juba meie eluajal kingid. Anna andeks, kui me alati Sinu armust aru ei saa. Kingi tarkust leppida osa ja ülesandega, mille Sina meile oled määranud. Aita meil oma ülesandeid ustavalt täita. Aita, et meiegi võiksime kuuluda nende hulka, kellele Issand kord ütleb: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!“ (Mt 25:23).

Loe lisa:

Peapiiskop Urmas Viilma Facebooki leht, mõtisklus pühapäeva teemal

Lisa kommentaar