Raamat oikumeenilisest mõistmisest ja mõtteviisist

Raamat oikumeenilisest mõistmisest ja mõtteviisist

Pilt: EELK arhiiv

„Mis teeb kirikust kiriku?,“ arutleb EELK konsistooriumi välissuhete nõunik, Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp värskes kirikulehes Eesti Kirik. Just sellele küsimusele keskendub eesti keeles ilmunud kogumik „Üheskoos kirik. I osa: Kirik – pühakiri – armulaud – amet“, mis vaimuliku hinnangul on äärmiselt vajalik teos meie oikumeenilisest mõistmisest ja mõtteviisist. 

Laiemalt tegeleb just kiriku mõtestamise küsimusega mõistagi mitte üksnes viidatud teos, „Tegelikult tegeleb just selle küsimusega kogu oikumeeniline liikumine tervikuna, otsides ühisosi ning lepitades erinevusi – kuidas mõistame ristimist, armulauda, pastori ja piiskopi rolli või kiriku eesmärki maailmas,“ kirjutab Triin Käpp. 

Vaimulik osutab kirjutises tõsiasjale, et teinekord tundub olevat lihtsam ehitada sildu oma sõsarkirikutega kui EELK enda sees ja ta küsib: millest see võib nii olla? Vaimulik pakub omalt poolt: „Paratamatult kerkib esile mõttekäik, et selleks, et üksteist päriselt kuulata sooviga ehitada sildu, on vaja teist osapoolt esiteks respekteerida ja teiseks tunnistada teda lõplikult endaga võrdsena. Analoogselt kirikutega, kus edasiviiva vestluse üheks oluliseks komponendiks on teise osaduskonna tunnustamine kirikuna.“

Võtmeks, kuidas mõista pühakirja aastatuhandeid pärast selle kirjapanemist, käsitledes seda samas kogu väärikuse ja pühadusega, peab loo autor seda, et teksti ei loetaks mitte sõnasõnaliselt ja pealiskaudselt, vaid süüvitaks selle tähendusse ning autorite taotlustesse. Triin Käpp ise toob esile kogumikus toodud tabava sõnastuse:

Tänapäeva ühiskonnas seisavad kirikud silmitsi terve rea eetiliste probleemidega, mille kohta Pühakirjas otseseid juhiseid ei sisaldu. Ja vastupidi: Piibli ütluseid, milles on leitavad meie tänapäeva elu küsimused, tuleb käsitleda diferentseeritult, sest nende pelk ülekandmine tänapäeva elu olukordadesse võib olla vastuolus evangeeliumiga. Pühakirja keskme valguses tuleb uurida nende ütluste põhieesmärki ja kanda need sellest lähtuvalt kaasaega. Seega tuleb Piibli ütlusi kaalutletult, südametarkusest ja elukogemusest lähtuvalt vanade ja uute küsimuseasetuste ja olukordade puhul rakendada. Üksnes nõnda on võimalik jõuda konkreetsete ja veenvate tulemusteni. (Lk 198–199)

Lisaks kirikute omavahelisest tunnustamisest on Triin Käpa artiklis juttu kirikute osaduse mõistmisest ja mõtestamisest, kiriku juhtimisest, Piibli kohast luterlikus osaduses ja erinevatest sammudest usulise arengu teel.

Loe lisa:

Triin Käpp “Mis teeb kirikust kiriku?”, Eesti Kirik 14.12.2022

Lisa kommentaar