Hartmut Rosa: tänapäeva ühiskond vajab endiselt kirikut ja religiooni

Hartmut Rosa: tänapäeva ühiskond vajab endiselt kirikut ja religiooni

Prof Dr Hartmut Rosa keskendus oma kõnes dialoogi ja ühtsuse tähtsusele Euroopas ja leidis, et vaid vastandamisest ja lõhestamisest loobudes on võimalik märgata ja reageerida tänapäeva maailma väljakutsetele.

Rosa rõhutas oma kõnes, et demokraatia jaoks on vaja “kuulava südame” olemasolu. Seda rolli täidab ühiskonnas kirik, pakkudes materiaalsuse survele, edule ja kasvamisele orienteeritud maailmavaatele alternatiivi. Religioossete institutsioonide, traditsioonide ja praktikate vajalikkus tuleb eriti selgelt ilmsiks kriisides, millega maailm silmitsi seisab.

Loe lisa:

Lisa kommentaar