Piibliseltsi juhtimist jätkab Randar Tasmuth

Piibliseltsi juhtimist jätkab Randar Tasmuth

Fotol on vasakult Jaan Bärenson, Tiit Salumäe ja Randar Tasmuth (Foto: Mati Schönberg/Eesti Kirik)

Eesti Piibliseltsi juhtimist jätkab emerituuri siirduva piiskop Tiit Salumäe järel prof dr Randar Tasmuth.

Eesti Piibliseltsi juhtima valis 22. aprillil toimunud üldkogu teoloogiadoktor Randar Tasmuthi. Aseesimeheks valiti Eenok Palm. Nõukogusse valiti lisaks ka Helle Aan, Marek Roots ja uueks liikmeks Taavi Holmann, tagasi valiti Leevi Reinaru, Arho Tuhkru ja Toivo Kaasik. Peasekretäri ametis jätkab Jaan Bärenson

2022. aastale pani pitseri seltsi peasekretäri Jaan Bärensoni sõnul sõda Ukrainas: „Piibliseltsidele, sealhulgas Eesti Piibliseltsile on see uus ja tõsine väljakutse aeg aitamaks ukrainlasi Jumala sõnaga. Juba sõja esimestel päevadel hakkasid piibliseltsid koostöös Ukraina Piibliseltsiga otsima võimalusi pühakirja trükkimiseks.“ Tema sõnul trükiti 4500 eksemplari ukrainakeelseid „Piiblilugusid“. Teiseks nimetas Bärenson möödunud aasta olulisteks sündmusteks piibliseltsi esinduse kohtumist peaminister Kaja Kallasega ja president Alar Karisega, mõlemale anti piibliseltsi nimel kingituseks Piibel. 

Seltsi praegune olulisem töö on Piibli uue eestikeelse tõlke ettevalmistus, kuid veel pole kindlust selle projekti rahastamisel. Uus algatus Piibli propageerimisel on pühakirja avalik lugemine, selle salvestamine üle kogu Eesti ja levitamine meediakanalites 2023. aasta septembris.

Eesti Piibliselts on konfessioonidevahelise mittetulundusühing, mille laiemaks eesmärgiks on Piibli levitamine. Oma eesmärgi saavutamiseks teeb selts head koostööd erinevate kristlike kirikute ja kogudustega, üksikisikute ja organisatsioonidega. 

Loe lisa:

Aktuaalne, Eesti Kirik 26.04.2023

Lisa kommentaar