Põltsamaal algab taas oodatud Piiblikursus

Põltsamaal algab taas oodatud Piiblikursus

„Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse ja

 inimene, kes jõuab arusaamisele,

sest sellest on rohkem kasu, kui hõbedast

 ja rohkem tulu, kui kullast.”

Õp 3:13-14

Alates 27.-28.01.2022 alustab SA EELK Misjonikeskuse „Piiblikursus täiskasvanutele” juba kaheksandat hooaega. Kursuse sihtgrupp on Piiblihuvilised alates 30. eluaastast, kes on huvitatud süsteemsest lähenemisest Piibliõppele, vaimsest kasvamisest ja osaduse kaudu usuelu tugevdamisest.

Kuidas on läinud eelnevatel aastatel?

Aastal 2022 andsid korraldajad välja 111. tunnistuse.

Kõik osalejad on jäänud väga rahule nii loengute, toitlustamise, kui majutusega. Kõige rohkem on hinnatud aga ühtset osadust, kus õdede ja vendadena said üksteisele toeks olla nii heas, kui halvas!

Rahule on jäänud ka koguduste vaimulikud, kes oma liikmeid on julgustanud ja suunanud kursusega liituma.

Kellele ja milleks seda vaja on?

Kuigi enamus kogudusi korraldavad regulaarselt nii leeritunde, kui Piiblitunde on sellest siiski ilmselgelt vähe, et rahuldada teadmishimu sügavama ja süstemaatilisema Piibli uurimise ja laiema teadmise järele. Piiblikursus peaks andma baasteadmised ja oskused iseseisvaks tööks Piiblitekstide analüüsimisel, uute küsimuste ja vastuste otsimisel ja leidmisel.

Kursuse läbinud koguduse liikmetel oleks võimalik oma teadmisi ja oskusi rakendada koguduse iganädalases töös – koordineerides väikegruppide tööd, juhendades pühapäevakooli, viies läbi hingehoidlikke vestlusi, palvetunde vms.

Sageli on staažikatel koguduseliikmetel piisavalt tahet koguduse töös aktiivseks kaasalöömiseks aga puudu võib jääda enesekindlusest – kas ma olen piisavalt pädev? Kas ma saan ikka hakkama? Just see puuduv enesekindlus võiks tugevneda uute teadmistega, vestlusringide ja aruteludega ning „omasugustega” osaduses olemisega.  

Millal ja kus kursused toimuvad?

Kokku hakatakse saama kord kuus, reedel–laupäeval alates jaanuarist kuni novembrini EELK Põltsamaa Niguliste koguduse kiriklas Allika 1. Juunis ja juulis peetakse suvevaheaega. Üheksal kogunemiskorral kuulatakse loenguid, osaletakse rühmatöödes, vestlusringides ning ühises palveosaduses. Läbi koduste ülesannete luuakse võimalus vaimu virgutamiseks ka kursuste vahelisel ajal.

Käsitletavad teemad kuude lõikes:

Minu ülesanne ristiinimesena jumala loodud maailmas.

Religiooni mõiste ja arengusuunad.

Piibel. Piibliraamatu kujunemine, jaotus.

Kolmainus Jumal. Mida Piibel ütleb Jumala kohta?!

Ajalooline Jeesuse. Jeesuse õpetus. Algkristlus.

Kiriku õpetus. Kiriku ajalugu. Konfessioonid.

Jumalateenistuse kord. Kirikukalender.

Usuelu (vaimulik eluviis) – retriit, palverännakud, paast.

Misjonitöö.

Kursuse ajakava:

Reede

18:00 Kogunemine
19:00 Õhtusöök.

20:00 Vestlusring – kuidas kuu on möödunud. 

21:00 Piiblitund – käsitletakse ühte kindlat Piibliraamatut, mis on antud eelnevalt kodus läbi lugeda.

22:40 Õhtupalve

23:00 Öörahu
Laupäev
08:30 Hommikusöök
09:30 Hommikupalvus, mille viivad läbi kursusest osavõtjad.
10.00 Loeng I (loengute vahel kohvi/tee ja küpsise pausid).

11.30 Loeng II
13.00 Lõunasöök
14.00 Loeng III

15.30 Armulauaga palvus
16.00 Kojusõit

Kursuse maksumus kokku (9 kuud) on 315 eurot, mida võib tasuda ka ühe kuu maksumuse (35 euro) kaupa. Kursusele registreerimiseks tuleb ühendust võtta Markus Haameriga, e-post poltsamaa@eelk.ee, tel: 56 246 717.

Registreerimine kestab kuni 23. jaanuarini, 2023. Kursusega saab liituda ka alates veebruarikuust,kui osalemine jaanuaris ei ole võimalik.

Õnnistussooviga,

Markus Haamer ja Kalle Kõiv (Piiblikursuse koordinaatorid).


Samal teemal:

Lisa kommentaar