Tallinna Toomkoolis on vastuvõtt 1. klassi veel avatud

Tallinna Toomkoolis on vastuvõtt 1. klassi veel avatud

Tallinna Toomkooli õpilased (Foto: EELK arhiiv)

Tallinna Toomkooli täiendav vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks 1. klassi toimub kuni 1. aprillini.

Tallinna Toomkool on kristlik erakool, mis asutati XIII sajandil ning taasavati 2011. aastal. Tallinna Toomkooli eesmärgiks on kristlikele väärtustele ja kultuurile toetuva kaasaegse heatasemelise üldhariduse andmine õpilasesõbralikus ja õpetajat väärtustavas keskkonnas, luues eeldused vaba tervikliku isiksuse kujunemisele. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse õppe- ja kasvatusprotsessis kooli ja kodu koostöös iga õpilase arengut. Sellele loovad hea eelduse väikesed klassid (kuni 15 õpilast klassis), tüdrukute ja poiste klassid ning perede kaasatus igapäevaellu.

Lisainfot saab aadressil tallinna.toomkool@eelk.ee.

Lisa kommentaar