Konsistooriumi 11. juuni istungi otsuseid

Konsistooriumi 11. juuni istungi otsuseid

Väljavõtteid EELK Konsistooriumi 11. juuni istungil otsustatust

Alates 1. juunist 2024 toimuvad järgmised muudatused:

  • Harju-Madise koguduse teenimisest vabastatakse õp Jaanus Noormägi ja õpetajaks määratakse Jaan Tammsalu.
  • Türi koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest vabastatakse praost Katrin-Helena Melder ja koguduse õpetajaks määratakse õp Jaanus Noormägi.
  • Käru koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest vabastatakse praost Katrin-Helena Melder ja uueks hooldajaõpetajaks määratakse õp Jaanus Noormägi.
  • Räpina Miikaeli koguduse õpetajaks kinnitatakse õp Jaak Pärnamägi, kes vabastatakse samast kuupäevast Vastseliina koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest. Vastseliina koguduse hooldajaõpetajaks määratakse praost Üllar Salumets.

Alates 1. augustist 2024:

  • Paldiski koguduse õpetaja ametist vabastatakse õp Merle Prass-Siim ning koguduse hooldajaõpetajaks määratakse õp Jaan Tammsalu.
  • Saue koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest vabastatakse õp Matthias Burghardt ning koguduse õpetajaks määratakse õp Merle Prass-Siim.

Alates 1. detsembrist 2024:

Õpetaja Ants Kivilo vabastatakse Vändra koguduse õpetaja ning Tori koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest ning määratakse samast kuupäevast Pärnu praostkonna vikaarõpetajaks.

Muud teated:

Kogudused, kes soovivad kirikuvalitsuse luba nõukogu valimata jätmiseks, peavad sellekohase taotluse esitama konsistooriumile hiljemalt 1. oktoobriks 2024.

Saksamaa Evangeelse Kiriku egiidi all tegutsev Gustav-Adolf-Werk kutsub üles toetama Evangeelset Kirikut Armeenias. Konsistoorium otsustas üleskutset toetada.

Diasporaa valdkond on antud piiskop Ove Sanderi juhtida. Piiskop Sander määrati ka SA EELK Misjonikeskuse nõukogu liikmeks ning samas kutsuti SA nõukogust tagasi emerituuri siirdunud piiskop Joel Luhamets.

2025. aastal tähistatakse Eesti Raamatu Aastat. Sellega tähistatakse 500 aasta möödumist vanimaks eestikeelseks trükiseks peetava luterliku katekismuse ilmumisest, mis trükiti 1525. aastal Lübeckis ja Lübecki rae korraldusel hävitati. Ka kirik võtab tähtpäeva tähistamisest osa.

Meeldib 1