Kuhu sa kuulud? 

Kuhu sa kuulud? 

Sellise küsimuse esitasime noortele 2.-4. veebruarini Põltsamaal toimunud 27. Kirikunoorte Talvepäevadel. Pealkirjad võivad jätta palju otsi lahti ja peaksid tekitama huvi edasi uurida. Kindlasti seegi küsimus: „kuhu sa kuulud?“

Kirikunoorte Talvepäevad Põltsamaal A.D. 2024

Meeskonnas teemat arutades püüame alati leida midagi, mis kõnetaks noort ja millele võiks tähelepanu pöörata. Kirikus me küsime sageli: kus on noored, miks me neid jumalateenistustel vähe näeme? Selge on see, et noortel usulisi huvisid on, kuid koguduse kesksest piduhetkest juhtub neid vähe osa võtma. Nii keskendusime sellel aastal jumalateenistusele ja koguduse kooskäimisele. Marko Tiitus, Meelis Maikalu ja Marek Roots avasid sisuliselt teemat seminaridel. Kõigis jagamise kohtades püüdsime koguduse kesksust edasi anda. Need noored, kes talvepäevadel kohal olid, peaksid olema nüüd palju teadlikumad kogudusest, kui ühest organist ja oma osast selles. Noorte rühmad, Piiblitunnid, kodugrupid ja muud rühmategevused on hea harjutusbaas, kuid jumalateenistuslik, kogu kogudusega koos olemine on vajalik elukestvaks usueluks. Kogudus on kui perekond, kus sünnitakse ja surrakse – kogu elukaare saab ühes keskkonnas läbi käia. 

Talvepäevad olid peale sisulise kasvatuse ka toredaks kokkusaamise kohaks. Hea paik, kus uusi tutvusi luua, vanu sõpru kohata. See talvine kokkusaamine on omanäoline selle poolest, et maa-ala kus tegutsetakse, on väike. Põhiline tegevus toimub kiriklas. Kuna siin ei ole võimalik väga nurka tõmbuda ja ära kaduda, siis tuleb ikka uusi kohtumisi ja suhtluseid ette.  

Programmi oleme püüdnud luua väga mitmekesise. Traditsiooniliselt alustame „Emmause missaga“, palvustest on omal kohal ka Taizé palvus, mille seekord viis läbi Mart Jaanson. Laupäevane päev on täis tegutsemist: hommikupalvus, seminarid, töötoad (tantsimine, kunst, palvetamine, vestlemine, sport ja meeleolukas nerfide lahing), sportlik tegevus, kontsert ansamblilt “Püha Müristus”. Õhtul saab “Teevikus” eksklusiivset talvepäevade burksi.  

26 aastat on korraldus olnud täielikult Põltsamaa koguduse teha. Seekord mõtlesime võimalikule arendusele ja kaasasime LNÜ Triin Salmu isikus laagrit juhtima. Suurenes ka korraldajate meeskond, keda oli kokku lõpuks 20. Suur osa olid juba pikaaegsed tegijad, kellel oskusi ja teadmisi selles vallas mõnel umbes 15 aastatki. Laager õnnestus minu hinnangul väga hästi.

Tahan siinkohal öelda tänu kõigile tegijatele, osalejatele ja ka läkitajatele, kes te noored välja saatsite. Osalejaid oli üle 70.  

Olgu õnnistatud töö, mida tehakse Kristuse kiriku jätkumise teel.   

Markus Haamer
Põltsamaa koguduse õpetaja 

Meeldib 1