Marko Tiitus seati ametisse Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskopina

Marko Tiitus seati ametisse Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskopina

Viljandi Jaani kirikus teise nelipüha, 20. mai keskpäeval alanud pidulikul jumalateenistusel seati piiskop Marko Tiitus ametisse Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskopina.

Piiskop Marko Tiitus on kaaspiiskoppide poolt seatud Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskopiks. (Egle Viilma foto)

Piiskop Tiituse seadis ametisse peapiiskop Urmas Viilma koos kaaspiiskoppide Ove Sanderi ja Anti Toplaane ning emeriitpiiskoppide Andres Põderi, Tiit Salumäe ja Joel Luhametsaga.

Pidulikul jumalateenistusel teenisid kaasa Lõuna-Eesti piiskopkonda kuuluvate Viljandi, Tartu, Valga ja Võru praostkondade vaimulikud, oikumeenilised külalised ja väliskirikute vaimulikud.

Muusika eest hoolitsesid pidulikul jumalateenistusel Viljandimaa Kammerkoor, dirigent Kadi Ritsing-Tamra juhatusel, MUBA fagotikvartett Tarmo Velmeti juhatusel, Viljandi Jaani koguduse naisansambel “Iris” Tuuliki Jürjo juhatusel ning Bert Langeler trompetil, Frederik Langeler trompetil, Cätlin Mägi torupillil ja Marko Mägi saksofonil. Kantorina teenis Kristel Aer ja organistina Tuuliki Jürjo.

Jumalateenistuse lõpus õnnistas peapiiskop Viilma Viljandi Jaani kirikusse paigutatud piiskop Marko Tiituse vapi. Vastset Lõuna-Eesti piiskoppi tervitasid Eesti Vabariigi Valitsuse esindajana endine Viljandi linnapea ja tänane justiitsminister Madis Timpson ning Viljandi linnavolikogu esimees Helmen Kütt.

Kinnituskirja üleandmine psk Tiitusele (Egle Viilma foto)

Teenistuse lõpus sõlmiti ka OÜ Silindia Ehituse ja EELK Viljandi Jaani koguduse vaheline leping Jaani kiriku torni välisfassaadide remondiks, mille toetuseks korraldas annetuskampaania Kirikufond.

30. aprillil Jõgeval kogunenud EELK XXXI Kirikukogu otsustas moodustada neli piiskopkonda.  Piiskop Marko Tiituse piiskopliku hoole alla jäävasse Lõuna-Eesti piiskopkonda kuuluvad Tartu praostkond, Viljandi praostkond, Võru praostkond ja Valga praostkond. Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskopi katedraalkirik on Viljandi Jaani kirik.

Kirikuvalitsuses jääb piiskop Tiituse vastutada valdkondlikult teoloogia- ja haridusvaldkond, liturgia ja muusika ning vaimuliku ametiga seonduv. Piiskop Marko Tiitus jätkab EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminari juhatajana.

Marko Tiitus pühitseti piiskopiks jüripäeval, 23. aprillil k.a. Teisel nelipühal toimuva ametisseseadmisega sai jüripäeval ordinatsiooniga saadud amet oma konkreetse rakenduse Lõuna-Eesti piiskopkonnas.


Vaata ka:

Meeldib 2