Peapiiskop Urmas Viilma kõne mälestustalitusel Vabadussõja Võidusamba juures 24. veebruaril 2024

Peapiiskop Urmas Viilma kõne mälestustalitusel Vabadussõja Võidusamba juures 24. veebruaril 2024

Mälestushetk 24.02.2024 – Erik Peinari foto

Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen

Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis:„Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!” Jh 14:27

Mis teeb meid Eestimaast kõneledes eriliselt hardaks? Küllap see miski, mida on selgitada raske muude sõnadega kui isamaa-armastus. See on ka osa vanemate, sealhulgas esivanemate austamise käsu täitmisest. Esivanemate hool, vaev, armastus, ka valatud märtriveri on praegustele põlvkondadele taganud iseseisvuse ja rahu, ning olgem ausad, hea elu. Kes annab selle pärandi edasi meie lastele ja lastelastele, kui mitte meie ise. Selleks peame armastama Eestimaad, peame olema valmis seda kaitsma ja hoidma samal kombel kui meie esivanemad seda tegid. 

Mälestushetk 24.02.2024 – Erik Peinari foto

Jeesus ütleb: “Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile.” (Jh 14:27) Jeesuse pakutud rahu on rahu veendumuses, et Loojasse uskudes säilitame rahu isegi maailma ärevuse ja rahutuse keskel, ka vägivalla ja sõdade keskel. Ka hetkedel, kui on vaja asuda kaitsma oma pere ja kodu, iseseisvust ja vabadust. Loojale lootva inimese sisemist usku ei murra ja tema sisemist vabadust ei võta keegi ka siis, kui ta on füüsiliselt ikestatud ja vaikima sunnitud. Seda on näidanud meie ajalugu. 

Täna mälestame Vabadussõjas vaba Eesti eest langenud vabasid mehi. 

Peapiiskop Urmas Viilma õnnistamas mälestushetkel 24.02.2024 – Erik Peinari foto

Palvetame: Püha Jumal, me mälestame kõiki, kes on meie isamaad kaitstes jätnud oma elu. Anna, et see ohver ei ununeks. Palvetame rahu saavutamise pärast Ukrainas ning anname sinu hoole alla kõik, kes on oma kodu, pere ja isamaad kaitsetes andnud oma elu. 

Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Õnnistagu teid kõiki Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen.


Vaata ka: