Põlva Jakobi Kooli lapsed kandsid ette näitemängu pastor Johann Georg Schwartzi elust

Põlva Jakobi Kooli lapsed kandsid ette näitemängu pastor Johann Georg Schwartzi elust

Pühapäeval, 2. juunil kandsid Põlva Jakobi Kooli õpilased oma kodukirikus ette Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi endise esimehe Sirje Villa kirjutatud näitemängu “Pildikesi Johann Georg Schwartzi elust”.

I pilt: Koolitund Jakobi kooli IV klassis
Rander Tuvikene, Tristan Fjodorov, Daniel Rohelpuu,
Emily Jallai, Elli -Lisandra Asi, Veronika Mark

Il pilt: Pastor J. G. Schwartzi elutuba pastoraadis
Mirelle Kirbits, Kuido Pajumäe, Karoline Oja ja Kethe- Kertel Kahar

Ill pilt: Kaks talupoissi
Mattias Valge ja Taavet Lihtsa

IV pilt I laulupäev Põlvas
dirigent Jarko Maidla ja II kl laululapsed


Vaata ka:

Meeldib 1