Sõnaveebi lisandus kristluse sõnastik

Sõnaveebi lisandus kristluse sõnastik

Eesti Keele Instituudi (EKI) Sõnaveebi on lisandunud kristluse sõnastik. Neljapäeval, 6. juunil tutvustati uut tööriista EELK Usuteaduse Instituudis toimunud esitlusel.

Kristluse sõnastiku töörühma juht Mariina Viia kõnelemas sõnastiku esitlusel EELK Usuteaduse Instituudis 06.06.2024 (foto: Toomas Nigola)

Sõnastiku autorite sõnul on püüd ususõnavara seletada ja korrastada on olnud aeganõudev protsess, sõnastiku avalikustamine keeleportaalis on ühe pika projekti esimene nähtav tulemus. Praegu on avalikustatud 14 000 terminit, millest u 3000 on eestikeelsed. Kasutajat abistab terminite juures olev info nii registri, konfessiooni, valdkonna kui ka etümoloogia kohta. Kes soovib mõistet süvitsi uurida, leiab põhjalikust lisaselgitusest ka entsüklopeedilist infot. Sisu avavad ka erialakirjandusest valitud näitelaused.

Sõnastik on loodud selleks, et aidata lugejatel, tõlkijatel, üliõpilastel, ametnikel ja kõigil keelehuvilistel mõista usuvaldkonna sõnu. Sõnastiku koostas Eesti Kirikute Nõukogu juures tegutsev töögrupp, kuhu kuuluvad erinevate konfessioonide esindajatest religioonivaldkonna eksperdid: Mariina Viia (töörühma juht), Ingmar Kurg, Riina Ruut, Toomas Schvak, Madis Palli, Tarmo Toom ja Vallo Ehasalu. Kristluse sõnastik on koostatud Eesti Keele Instituudi sõnastikusüsteemis Ekilex, keeleline konsultant on EKI vanemleksikograaf Külli Kuusk.


Avasta sõnastik:

Meeldib 1