Suur neljapäev: Jeesus annab end ohvriks meie eest

Suur neljapäev: Jeesus annab end ohvriks meie eest

Meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud.

1Kr 5:7

Tõelise paasatallena annab Jeesus ennast paasasöömaajal oma jüngritele. Iga kord, kui pühitsetakse püha armulauda, saab tema ohver meile käegakatsutavaks ja kaasaegseks. Tema, tõeline Jumal ja tõeline inimene, on andnud end oma tagakiusajate kätte, et meie võiksime leida rahu Jumalaga ja pärida igavese elu.

Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, – eks see ole Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame, – eks see ole Kristuse ihu osadus?

1Kr 10:16

Vaata ka:

Meeldib 2