Tallinna Jaani kogudus valis endale õpetaja

Tallinna Jaani kogudus valis endale õpetaja

Möödunud kalendriaasta detsembris vakantseks kuulutatud Tallinna Jaani koguduse nõukogu valis 8. veebruaril koguduse uueks õpetajaks ka seni õpetaja kohusetäitjana kogudust teeninud Eve Kruusi.

Eve Kruus on Tallinna Jaani koguduses vaimulikuna erinevates rollides teeninud juba 2005. aastast. Ta ordineeriti diakoniks 05.06.2005 ja preestriks 05.06.2007. Eve Kruusi on autasustatud EELK tänukirjaga 2011. aastal.


Vaata ka: