Apostel ja evangelist Matteuse päev ehk madisepäev

21. sept. 2022

 Apostel ja evangelist Matteuse päev ehk madisepäev
punane*
Ps 1:1-3   Õp 3:13-18 (v Hs 3:4-11)   2Kr 4:1-6 (v 1Kr 12:27-31a)   Mt 9:9-13

Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid Matteuse tollipunktist oma apostliks ja evangeeliumi kirjutajaks. Valgusta meie südameid oma Püha Vaimuga, et me oma patud maha jätaksime, kõigile rikkuse kiusatustele vastu seisaksime ja loobuksime omakasu taotlemisest. Aita meil järgida Sinu Poega Jeesust Kristust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.