Marek Roots, Eesti Kirik 08.02.2023

Vaimulikus plaanis oleks väga ohtlik, kui me suhtuksime praeguse aja sündmustesse üksnes õnnetu ohvri vaatenurgast. Meie oleme tingimata head ja õiged, keda ülekohtuselt ja ilma igasuguse põhjuseta ründab kuri agressor! Maailma taoline hoiak on muidugi mõistetav, kuid kristlased peavad alati enesekriitiliselt küsima: Issand, milline on minu, minu pere, minu koguduse, minu riigi ja rahva olukord Sinu püha palge ees? /…/ Kogu Piiblis näeme ju kordumas mustrit: rahva õnn või õnnetus on otseses sõltuvuses nende suhtest Jumalaga.

Lisa kommentaar