Naatan Haamer, Eesti Kirik 22.11.2023

Jeesuse jutustatud lugudest võime märgata, et Jumal ei kõmista taevast hävitavaid hinnanguid, vaid püüab anda kõigile võimaluse muuta oma hoiakuid – see aitaks kaasa hoolitsevas armastuses rõõmu loovatele valikutele. Meile kristlastena on siin ka küsimus, kuidas me edastame Kristuse vahendatud kaitsvaid ja toetavaid sõnumeid. Kas meie sõnumid on mõistetavad ja ka päriselt aitavad?

Lisa kommentaar