28. detsember – süütalastepäev

Täna mälestatakse Heroodese lastetapmise ohvreid ja meenutatakse Joosepi, Maarja ja Jeesus-lapse põgenemist Egiptusse. Lisaks tunnistab süütalastepäev Jeesus-lapse imelisest pääsemisest. Nõnda säästeti Jumala Poeg Kolgata suure ohvri jaoks.

Juhtunut kirjeldatakse Matteuse evangeeliumis (2:16–18): „Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud, raevutses ta väga ning laskis tappa Petlemmas ja selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud. Siis läks täide, mida on räägitud prohvet Jeremija kaudu: „Raamas kuuldakse häält, nutmist ja kaebamist on palju. Raahel nutab oma lapsi ega lase ennast lohutada, sest neid ei ole enam.”

Petlemma väikeste poiste tapmine oli järg Heroodese varasematele julmustele. Ta oli lasknud mõrvata kaks oma poega ning nüüd tahtis võtta elu sellelt, kes prohvetite järgi pidi valitsema päästetud Iisraeli. Petlemma toonase elanike arvu järgi võib arvata, et mõrvatud lapsi pidi olema 30–60.

Eesti rahvakalendris pole süütalastepäeval erilist kohta, pigem on sel jõulupühade pikendamise tähendus.