Eesti Kirik 10. juunil 2020

Eesti Kirik 10. juunil 2020

Eesti Kirik 10.06.2020

Koroonaviiruse tõttu kehtinud eriolukorra mõju leevendamiseks võeti vastu riigi lisaeelarve, millest on ette nähtud ka toetusmeede usulistele ühendustele, sealhulgas EELK-le.

Kolmainupühal toimus Ida-Harju praostkonna Juuru kirikus Kristjan Paju diakoniks ordineerimine. Ordineeris peapiiskop Urmas Viilma, assisteerisid abipraost Tauno Kibur ja kohalik pastor Kalle Kõiv.

Eesti kaitseväe kaplaniteenistus tähistas 4. juunil oma taasloomise 25. aastapäeva tänupalvusega Tallinna piiskoplikus toomkirikus, millest võttis osa ja esines kõnega kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.

Juhtkirjas tutvustab EELK vaimulike konverentsi juhatuse esimees Urmas

Nagel järgmise aasta konverentsi teemat “Hirm ja arm”, mis seostub sellel kevadel üleilmset vapustust pakkunud koroonaviiruse epideemiaga.

Kaitseliidu Tallinna maleva kaplan Lauri Kurvits ütleb, et sai kutse osaleda esimesel kaplanite kursusel KOK-1 toonase peakaplan kolonel Michael Viiselt. 

Pärnu Eliisabeti koguduse tütarlastekooril Elise on sel kevadel 30. sünnipäev ja koori dirigendil Kai-Tõe Ellermaal sai märtsis vanust kaks korda nii palju. 

Aastaid kirikuvanemana õpetaja abiliseks olnud Tiit Võlli andis taastatavas Tartu Maarja kirikus peetud jumalateenistusel ameti üle noorele teokale koguduseliikmele Hanna Järvele.

“Mida laiem on skaala erinevate samal ajal elanud inimeste elulugudest, seda usutavama pildi ajastust kokku saame,” selgitab kirjandusloolane Rutt Hinrikus, keda Eesti laiem üldsus tunneb ja tunnustab eelkõige elulugude koguja ja uurijana.

Audru Püha Risti kiriku katuse renoveerimise esimeses etapis valmis katusest umbes 40%. Töid tegi OÜ Rändmeister.

On suur lootus, et Käru puukirik saab oktoobris toimuvaks 160. aastapäevaks korda, sest pärast kaks korda ebaõnnestunud rahataotlust eraldas PRIA vajaliku summa remondiks. 

Alandlikkus ja hoolivus annavad jõudu ja toovad rahu, ütleb lehejutluses Harju-Madise koguduse õpetaja Reet Eru.