Ilmus raamat eesti rahvusest pastorkonna kujunemisest

Ilmus raamat eesti rahvusest pastorkonna kujunemisest

Teoloogiadoktor Riho Saard on valmis saanud raamatu „Härraskirikust rahvakirikuks“, mis käsitleb eestlaste rahvuslikku liikumist seni vähe käsitlemist leidnud perspektiivist – nimelt eesti soost vaimulike tegevuse kaudu.

Tänapäeval kipume juba unustama, milline oli usu ja kiriku roll rahva elus ja kultuuriloos saja või kahesaja aasta eest, ning et eesti koguduste ja eesti soost pastorite püüdlused ja võitlus endi ja oma tõenägemuse koha eest päikese all moodustasid väga olulise osa eestlaste rahvuslikust liikumisest, enda kehtestamisest oma kodumaal.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik tekkis sadakond aastat tagasi koos iseseisva Eestiga, kuid selle eellugu on palju pikem. Sakste kontrolli all olnud härraskirikust arenes luterlik kirik eesti rahvusest pastorite toel vabaks rahvakirikuks. Teos on oluline panus Eesti kirikuajaloo uurimisse ning aitab ühtlasi paremini mõista tsaariaja lõpukümnendite olusid ja vaimset atmosfääri.

Raamatu autor Riho Saard (1961) on EELK Usuteaduse Instituudi kirikuajaloo professor ning Helsingi ülikooli ja Ida-Soome ülikooli kirikuajaloo dotsent, mitme Euroopa, Eesti ja globaalkristluse ajaloost kõneleva monograafia autor.

Raamatu andis välja kirjastus „Argo“ ja see on saadaval suuremates raamatupoodides.


Vaata lisaks: