Loodu(s)hoiu teema-aasta avas kirikute ühine seminar

Loodu(s)hoiu teema-aasta avas kirikute ühine seminar

Eile, 11. märtsi õhtupoolikul toimus Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris EKNi 2020. aastateema “Armastame loodut” seminar. Loodu(s)hoiu teemalisel teoloogilisel diskussiooniõhtul said sõna ja ka sõna sekka öelda vastava ala asjatundjad kodu- ja välismaalt ning ka teoloogiatudengid ja huvilised.

Seminar algas EKNi asepresidendi pastor Meego Remmeli sissejuhatuse ja alguspalvega. Peaettekande “God and Nature: A Disciple’s Perspective” pidas Nigel Wright (Spurgeon’s College, Inglismaa). Seejärel avasid loodu(s)hoiu teemat õigeusu perspektiivist Tauri Tölpt, luterlikust perspektiivist Anne Burghardt, vabakiriklikust perspektiivist Helle Liht ja adventistlikust perspektiivist Mervi Kalmus. Aruteluõhtu lõppes Doris Raudsepa ja Meego Remmeli modereeritud paneeldiskussiooniga, kus osalesid EKNi president peapiiskop emeeritus Andres Põder, Tauri Tölpt, Anne Burghardt, Helle Liht ja Mervi Kalmus. Õhtupalve pidas peapiiskop emeeritus Andres Põder.

Aasta teema sündmuste kaudu kinnitavad EKNi liikmeskirikud jätkuvat pühendumust ja üleskutset heamajapidajalikule hoolitsusele kogu loodu eest, mis on saanud alguse armastusest ja suunatud armastusele. Kirikud kutsuvad Issanda aastal 2020 kõiki inimesi armastavat suhet loodusse mõtestama ja olevaks elama. Tänavusel teema-aastal on kirikud eesmärgiks võtnud toetada üle Eestimaa ja ka piiride taga tehtavaid lokaalseid, riiklikke ja kodanikualgatusi, mis aitavad edendada loodu(s)hoidlikku mõtteviisi, elulaadi ja ühistegevusi.

Nigel Wright (Spurgeon’s College, Inglismaa) esines ettekandega God and Nature: A Disciple’s Perspective