Inger Kraav kasvatab häid lapsevanemaid

Inger Kraav kasvatab häid lapsevanemaid

Kasvatusteadlane Inger Kraav, kes tänavu pälvis Tartu Perekeskuses tehtud töö eest EELK aukirja, on kinnitanud, et tema elu on olnud turvaline ja võimaldanud aastakümneid hommikul hea tujuga tööle ja õhtul rõõmuga koju minna. Kindlasti on just see andnud jõudu ka teisi peresid õpetada ja aidata.

Inger Kraav (Foto: ajaleht Eesti Kirik)

Ühegi tüli ja arusaamatuseta kulgevat abielu pole olemas, on Inger Kraav öelnud ja kahetsenud, et paljud lõpetavad abielu enne, kui on saabunud kooselu ilusaimad aastad. Kasvatusteadlane pole kindel, et ta isegi oleks oma mehega nii kaua koos olnud, kui poleks saanud abielukoolitust. Ta on koos abikaasaga juba neljal korral Soomes kristlikus perelaagris ja kinnitab, et see kogemus on lisanud abielule värvi ja rahulolu. Koostöös soomlastest kristlastega on kasvatusteadlane 1990ndatel olnud ka ise Eestis abielulaagrite korraldajaks.

Mida kiiremini muutub ühiskond, seda abitumaks muutub lapsevanem, leiab Inger Kraav. Ka koolivägivalla põhjus on tema sõnul aastakümnete jooksul kadunud konkreetsete oskuste tagajärg, kuid õnneks saab kasvatusoskusi õppida. Ta on EELK Perekeskuse koolitaja Tartu üksuses, kus tema ülesanneteks on juhtida vanavanemlust toetavat tugirühma, viia läbi vanemluskoolitusi ning nõustada lapsevanemaid kasvatusküsimustel.

Kolme lapse emana on Inger Kraav öelnud, et teaks pedagoogikast palju vähem, kui tal endal poleks lapsi. Ka tudengitele tavatseb ta elust näiteid tuua ikka omaenese kogemustest. Samuti on ta nii mõnigi kord oma laste peal katsetanud pedagoogika uusi suundumusi – näiteks testis ta omal ajal kümnekuuse poja peal, kas imikut saab tõesti lugema õpetada.

Lapsega esimestel eluaastatel koos kodusolemist peab kasvatusteadlane oluliseks, sest oleks kahju sellest kiirest arenguperioodist ilma jääda. Samas, kui kodusolemine muudab ema pigem närviliseks, siis on nii talle endale kui lapsele parem, kui käiks tööl ja tegeleks lapsega heatujulisena.

Teadlasena on Inger Kraavi uurimisvaldkonnad lapse areng koolieelses vanuses, pedagoogiline kultuur ja kasvatusväärtused ning laste sotsiaalne tõrjutus ja sotsiaalne integratsioon. Ta on ka paljude kasvatusalaste raamatute ja artiklite autor. Kasvatusteadlane oli ka Inger Kraavi isa Enn Koemets.  

Oma koolitustel ja ka artiklites tõstab Inger Kraav esile kristlikke väärtusi, ta on Nõo koguduse liige.

Allikad:

EELK autasude komisjoni otsus, artiklid ajalehes Eesti Kirik ja ajalehes Tartu Postimees

Loe lisa:

Inger Kraav „Lapsevanemaks kasvamine“, Eesti Kirikute Nõukogu haridustoimkonna materjalid