Kalmistupühade pidamisel rakendatakse mõistlikke ohutusreegleid

Kalmistupühade pidamisel rakendatakse mõistlikke ohutusreegleid

Kalmistupüha jumalateenistus

Alates 10. maist on lubatud sise- ja välijumalateenistused ning ametitalitused. Takistusi ei ole ka kalmistupühade pidamisel, kui järgitakse 2+2 reeglit ja tagatud on desinfitseerimisvahendid.

Pereliikmetega saab liikuda koos, kuid teiste inimestega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. See seab piirmäära ka kalmistupühal osalevate inimeste arvule: 4 m2 inimese kohta peab olema tagatud ka kalmistul.

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalike liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 16. mai korraldusega.


Loe lisa: