Kirikukogu kevadistungjärk jääb eriolukorra jätkumise tõttu ära

Kirikukogu kevadistungjärk jääb eriolukorra jätkumise tõttu ära

Kirikukogu istung 2016. aastal

Täna andis peapiiskop Urmas Viilma ringkirjas vaimulikele ja kogudustele teada, et EELK Konsistoorium (kirikuvalitsus) langetas 17. aprillil eriolukorra tingimustes erakorralise otsuse jätta ära 26. mail toimuma pidanud EELK XXX Kirikukogu (kiriku parlament) 2020. aasta kevadistungjärk.

Peapiiskop selgitas kirikuparlamendi istungi ära jätmist sellega, et ebaselgus eriolukorra kestvuse küsimuses kestab ja isegi eriolukorra tingimuste leevenemise korral saab tõenäoliselt ikkagi takistatuks Kirikukogu saadikute kohale jõudmine nii Eesti saartelt kui diasporaast. Küsitavaks jääb ka suure osalejate arvuga kogunemiste võimalikkus sisetingimustes.

Kirikuvalitsuses kaaluti ka istungjärgu pidamist interneti- või telefonikonverentsina, kuid siin on takistuseks ebaühtlane digisuutlikkus, internetiühenduse ebaühtlane kvaliteet, ajavahe suur erinevus, hääletamise tehnilise korralduse läbiviimise keerukus ja muud tehnilised põhjused. Lõpetuseks ütles Urmas Viilma, et päevakorras oleks peamiselt küsimused, mis võimaldavad nende arutamist ka sügisistungjärgul, kuna pole ajakriitilised ja lisas, et loodab selle otsuse puhul Kirikukogu saadikute mõistvale suhtumisele.