Kohila Mõisakool avas uhiuue algklasside maja

Kohila Mõisakool avas uhiuue algklasside maja

Väikeses Rapla maakonna Kohila alevis on lausa kaks mõisa, kaks lasteaeda ja ka kaks kooli, neist üks kristlik – Kohila Mõisakool. 2012. aastal loodud ja üha laienenud kristlik kool avas sel esmaspäeval suurepäraselt renoveeritud algklasside maja, mis on ehitatud Kohila mõisa tall-tõllakuuri varemetele. Mõisakoolis õpib kokku ligi 200 õpilast, uues majas on ruumi 130-le.

Koolipere uue koolihoone avamisel.
Foto: Karl-Kristjan Nigesen

Kohila Mõisakooli pidajaks on MTÜ Miikaeli Ühendus, mis on kõige pikema ajalooga mittetulundusühing taasiseseisvunud Eestis. Haridusasutusena lähtutakse Vanalinna Hariduskolleegiumi pedagoogilisest kontseptsioonist. Selle aluseks on kristlikele traditsioonidele tuginev väärtussüsteem, mis toetab tervete, ennast ja teisi austavate ning vastutustundlike inimeste kujunemist. Neist põhimõtetest lähtuvalt väärtustatakse ka kodukoha lugu ning seeläbi püütakse pelgalt kooli- ja hariduskeskse lähenemise asemel luua kogukonnale uusi väärtusi. Miikaeli Ühendusel on lisaks Kohila koolile Tallinnas asuv Püha Miikaeli Kool. Need on  kodanikukoolid, kus riikliku õppekava ulatuses on õppimine tasuta, vanemad tasuvad huvihariduse ja keeleõppe eest.

See, et mittetulundusühing ehitab valmis terve koolimaja, on Eestis tavapäratu. Hoone  kerkis suuresti tänu lapsevanematele. „Vanalinna Hariduskolleegiumi hoolekogu on alati laiemalt mõelnud kui ainult oma laste haridus VHK-s. Oleme pidanud oluliseks ka teistele koolidele laiendada Miikaeli Ühenduse kaudu haridusvõimalusi samadel printsiipidel, nagu need on toiminud VHK-s üle 30 aasta,” põhjendas kooli hoolekogu esimees Peeter Kutman.

„Kooli direktor Anu Nigesen on teinud koos oma meeskonnaga ära tohutu töö, et liita kogukonda, et luua ilusat ja uut läbi vana restaureerimise ning mis kõige olulisem – selle töö kaudu on külvatud ja külvatakse veel pikalt head seemet,“ tunnustas Hageri koguduse liige Sigrid Põld. „See on ääretult suur misjonitöö, mis omal moel läbi kooli tegevuse ja ka tänu suurepärasele koostööle kohalike kogudustega, väikeses kogukonnas toimub. Loodame ja palume, et Kohila Mõisakool võiks kasvada ja kanda head vilja nii oma kogukonnas kui laiemalt kogu Eestis.“  

Uue koolihoone avamisel osalesid haridus- ja teadusminister Mailis Reps, vallavanem Uku Torjus. Pidulikul talitusel teenisid üheskoos mitmete kirikute esindajad: EKB Koguduste Liidu president Erki Tamm, EAÕKi preester Matti Timmermann, kohalike koguduste vaimulikud Jüri Vallsalu Hagerist, Siilas Kask Kohilast, Kalle Kõiv Juurust ning Matt Edminster Raplast. Piiskop Philippe Jourdan õnnistas koolilapsi, nende peresid, õpetajaid ning kogu koolimaja.