Ajaleht Eesti Kirik 26. augustil 2020

Ajaleht Eesti Kirik 26. augustil 2020

Ülevaade ajalehest Eesti Kirik Nr 31, 26. august 2020

Ajaleht Eesti Kirik 26.08.2020

Haapsalus kohtuvad Balti luterlike kirikute piiskopid, et vahetada informatsiooni kirikute elus toimuva kohta. Muu hulgas selgus, et Eesti riik toetas koroonakriisi ajal kirikuid palju enam kui Läti ja Leedu.

21.-23. augustil toimus Pilistveres luteri kiriku laste ja noorsootööühenduse korraldatud noortefestival JäPe. Nähtust ja kogetust kirjutab õpetaja Kristjan Luhamets.

Kose kogudus paistab üle Eesti silma iga-aastaste kihelkonnapäevade korraldamisega, mis kestavad terve nädala. Ära ei jäänud need tänavugi, ehkki koroonakriis korraldajate elu keerulisemaks tegi. „Ühelt poolt on oluline, et endal oleks tore olla, aga teisalt oli soov näidata laiemalt, mida tehakse koguduses ja mis on kirik,“ põhjendab koguduse õpetaja Kerstin Kask suurürituse korraldamist.

Selgitame, mida tuleb vabariigi valitsuste korralduste alusel silmas pidada nakkusohu perioodil jumalateenistusi korraldades.

EELK Usuteaduse Instituudi (UI) rektori kohusetäitja assessor Marko Tiitus soovib juhtkirjas kooli- ja kirikurahvale algavaks õppeaastaks oskust, aega ja võimalusi süvenemiseks. Eeskujuks toob ta UI õppejõud Ragnar Tasmuthi ja Jaan Lahe, kes 9. septembril oma uusi populaarteaduslikke raamatuid esitlevad.

Geograafiaõpetaja Vootele Hansen arutleb arvamusloos selle üle, milliseid muutusi oleks koolielus vaja ellu viia. Muu hulgas paneb ta ette suurendada emakeele ja matemaatikatundide osakaalu.

Eesti Kiriku kolumnist Janek Mäggi kirjutab kahetsemist ja taevariiki pääsemisest.

Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts tutvustas äsjailmunud Arnold van Gennepi „Siirderiituste” eestikeelset tõlget. Religiooniantropoloogia tüvitekstide hulka kuuluva teose eestindas Anti Saar.

29. augustil toimuval muuseumiööl avavad oma uksed teiste seas ka kaksteist pühakoda, neist kolm Hiiumaal.

Mälu leheküljel tutvustame Rannu kirikuga seotud ajaloolist ja kultuuripärandit, mida on aidanud paremini tundma õppida pühakoja remondiga kaasnenud arheoloogilised uurimistööd. Tänu kiriku remondile, aga ka usuelu aktiviseerumisele on kogudus saanud palju avalikku tähelepanu ja leidnud uusi liikmeid.

21.-22. augustil peeti Tartu Salemi kirikus evangeelsete kristlaste ja baptistide koguduste liidu aastakonverentsi. Liidu juhiks valiti tagasi Erki Tamm.

Isikulugu on Pärnu Eliisabeti koguduse 95-aastasest liikmest Koidula Tammest, kes on olnud kodukogudusega seotud kaheteistkümne õpetaja ajal. Ta jagab lugejatega muu hulgas mälestusi president Pätsist ja traagilistest 1940. aastatest. Ent üldiselt on väärika vanaproua tagasivaade pikale elukäigule väga helge: „Elu on ilus, miks surmgi peaks kole olema”.

65. sünnipäeva tähistas Jämaja kirikuõpetaja Anu Konks.

Tšehhis on usuinimeste osakaal rahvastikust veelgi väiksem kui Eestis, ent kirikute öö on osutunud väga populaarseks ettevõtmiseks. Tänavu oli see koroonakriisi tõttu mõnevõrra tagasihoidlikum, kuid siiski oli avatud üle tuhande pühakoja ja külastajaid loendati 205 000.

Jutluse on kirjutanud EELK Juuru koguduse õpetaja Kalle Kõiv.