Novembrikuu tsitaate

Novembrikuu tsitaate

„Küllap see nii on, et millele sa oma elu pühendad, määrab ära ka selle elu mõõtmed.“
Toomas Nigola
Eest Kirik 04.11.2020

„Minu nägemus vaimulikust on eelkõige kui Sõna kuulutajast: kirikuõpetaja ei saa rääkida millestki muust kui sellest, et Jumal otsib inimest.“
Ariel Süvari
Eesti Kirik 04.11.2020

„Selle asemel, et anda ilma vastu saamata, soovime teha tehingut. Armuliste asemel oleme saanud kalkuleerivateks, vaimulike asemel ratsionaalseteks.“
Tauno Toompuu
Eesti Kirik 04.11.2020

„Enese teise inimese olukorda panemine on lepituse alus. Issand Kristus ise asetas end meie olukorda, kui ta sai inimeseks, elas meie keskel ja suri meie eest, et lepitada meid Jumala ja üksteisega.“
Tiina Janno
Eesti Kirik 04.11.2020

„Meie Isa, kes sa oled taevas … On ju siingi tingimusteta armastus, mida ei saa välja teenida, on Isa, keda saab usaldada, kes õpetab, annab nõu, kellelt saab midagi paluda, kellele saab raskel hetkel toetuda. Nagu üleval, nõnda on ka all: Looja avaldub loodus, Isa isaduses.“
Andres Lehestik
Eesti Kirik 12.11.2020

„Issanda kartus on tarkuse algus (Õp 1:7). Kartus tähendab austust ja aukartust, mis jätab Jumala tema väärikale kohale. Mõnikord kipume teda semuks ja seltsimeheks pidama ning tema armastusest saab meie patu vabandus.“
Margus Kirja
Eesti Kirik 12.11.2020

„Me ei pea inimesi veenma, ennast tõestama, lootust kaotama ega küüniliseks muutuma, aga me peame inimesi kuulama ja kuulduga arvestama.“
Annely Neame
Eesti Kirik 12.11.2020

„Lugupidava ja sisuka väitluskultuuri arendamisest ehk olulisemgi on vabaneda dualistlikust maailmavaatest, mille kohaselt iga viimase kui nähtuse kohta siin maailmas ja kirikus on olemas ainult üks õige vastus, arvamus ja seisukoht, ning sellega kaasnevast oponendi demoniseerimisest.“
Marko Tiitus
Eesti Kirik 12.11.2020

„Jumala politsei ei käi kontrollimas, kas käsud on täidetud. Vabatahtlikkus on inimese suuruse ja väärikuse hindaja.“
Joel Luhamets
Eesti Kirik 18.11.2020

„Eesti keeles kasutame mõistet „aukartus“. Jumala ees kutsutakse meid tundma aukartust. Me kardame Jumalat nii, et läheneme temale sügava ja puhta austusega.“
Arvo Lasting
Eesti Kirik 18.11.2020

„Oleme harjunud elama oma õigusi ja vabadusi nõudes. Jumalat huvitab aga, milleks oleme oma vabadust kasutanud, kas oleme teinud head või kurja. Kõike, mida oleme teinud oma ligimesele, oleme teinud ka oma Issandale.“
Tiina Janno
Eesti Kirik 18.11.2020

„Kristliku usu perspektiiv on igavikuline: me tuleme Jumala juurest ja läheme sinna tagasi. Kõik see, mis vahepeal on, ongi inimese elulugu, elukäik. Ja meile on antud ülesanne armastada oma Loojat ja üksteist nagu iseennast.“
Katri Aaslav-Tepandi
Eesti Päevaleht, 20.11.2020

„Kui jälgime loodu toimimist, näeme, et surm ei ole mitte viimane samm ajalikus elus, vaid järgmine samm ajatu maailma jätkumises. Kui inimene seda ei usu ega ole õppinud südamega nägema, ei tähenda see veel, et seda ajatut ja igavest maailma polegi.“
Urmas Viilma
epl.delfi.ee 22.11.2020

„Mis puutub suhestumisse usukaugete inimestega, siis vaadelgem korraks Jumala kümmet käsku nagu ära varasta, peta, himusta võõrast. Näeme, et kristliku kultuuri, hariduse ja koduse kasvatuse kaudu on need suuremas osas meisse kõigisse kodeeritud.“
Andres Riivits
Pärnu Postimees 21.11.2020

„Alandlikkus ei ole passiivne olek, vaid aktiivne ja julge tegutsemine, see on valmidus teenida Jumalat oma kaasinimeste teenimise kaudu. Alandlikkus ei ole nõrkade voorus, vaid iseloomulik just väga tugevatele liidritele.“
Eve Kruus
Eesti Kirik 25.11.2020

„Meeleparandus tähendab Uue Testamendi mõistes kogu inimese prdumist Jumala poole. Kogu inimese olemus väljendub siis kuulekuses Jumala tahtele ja ära pöördumist sellest, mis seisab sellele vastu. Liikumine või ka palverännak kirikusse tähistab seega nii füüsilist kui vaimset avatust ja pöördumist oma vaimuliku kodu suunas.“
Anti Toplaan
Eesti Kirik 25.11.2020

„Küll Piibel teeb ka pai, aga ta tuleb nagu tuletõrjuja, kes vajadusel lööb maha ukse, et pääseda tuld kustutama, hävingut peatama, lõksujäänuid vabadusse viima.“
Kristjan Luhamets
Eesti Kirik 25.11.2020

„Mõnikord peame lihtsalt küsimuse ümber vormistama ning lahendus saab selgemaks. Selmet küsida, millal ometi raske periood mu elus lõpeb ning tuleb rahu, saan küsida, kuidas ma saan hetkel teha midagi pisikest ja mulle meeldivat asja, et leida eneses rahuhetke.“
Kaili Särg
Eesti Kirik 25.11.2020

„Keegi ei sunni ega saa sundida meid rõõmust loobuma.“
Rita Puidet
Eesti Kirik 25.11.2020

„Kui varem oleme suuri tühje kirikusaale nõrkuseks pidanud, siis nüüd on see meie tugevus.“
Tuuliki Jürjo
Eesti Kirik 25.11.2020

„Et me mitte ei kardaks, vaid loodaks ja mitte ei hirmutaks, vaid julgustaks üksteist. Olgem valvel ja seda lakkamatult.“
Tiit Salumäe
Eesti Kirik 25.11.2020

„Mitmesuguseid eluvorme on liiga palju, et neid kõiki abielu mõiste alla mahutada. Jäägu igaühele oma nimi, et me ei satuks segadusse, kui tahame järgida oma elus Jumala tahet!“
Kristjan Luhamets
Pauluse Kiri nr 102