Peapiiskop Viilma osaleb Paide Arvamusfestivalil arutelus usu- ja veendumusvabaduse teemal

Peapiiskop Viilma osaleb Paide Arvamusfestivalil arutelus usu- ja veendumusvabaduse teemal

Sel nädalavahetusel, 14. – 15. augustil toimuva Paide Arvamusfestivali selleaastane peateema on põhiõigused ja -vabadused. Laupäeval, 15. augustil kell 12.00-13.30 leiab aset ka Eesti Kirikute Nõukogu poolt korraldatud arutelu “Usu- ja veendumusvabadus – millise määrani sallitav, millise määrani salliv?”

Arutelu modereerib Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar, arutelus osalevad õiguskantsler Ülle Madise, EELK peapiiskop Urmas Viilma, meedia- ja kommunikatsiooniekspert Raul Rebane ning vandeadvokaat Risto Agur. Arutelu toimub teema-alal “Põhiseadus 100”, Oru laval.

Põhiseadusest ja rahvusvahelisest õigusest tulenevad ühelt poolt südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus ning veendumuste vabadus, teiselt poolt aga rida muid õigusi, vabadusi ja kohustusi, mis ilmselgelt teatud situatsioonides omavahel põrkuvad. Milline peaks sellistes olukordades olema tasakaalustatud, õiglane ning kõigi osapoolte õigusi ja vabadusi austav lahendus ja käitumisviis? Kas inimese usulised veendumused annavad õigustuse mingis situatsioonis kellegi ebavõrdseks kohtlemiseks? Kas on olemas õiguslikult või moraalselt raamistatud sõnavabaduse piirid, seonduvalt kas oma usuliste tunnete väljendamisega või kellegi poolt nende tunnete naeruvääristamisega? Kas ja kui, siis kuidas võiks suurendada usundiõpetuse laiemat kättesaadavust koolides? Neid ja mitmeid teisi küsimusi on kavas käsitleda nii kirikute, riigi, praktiseerivate juristide, religioonipsühholoogia kui meedia vaatenurkadest.

Festivalile saab tasuta pääsmetega (info: https://arvamusfestival.ee/pilet/ ). Arutelu saab jälgida ka veebiotseülekandena aadressilt https://www.facebook.com/Arvamusfestival.