Tartu Luterliku Peetri Kooli toimetiste sarjas ilmus kogumik “Mõtte, sõna ja teoga”

Tartu Luterliku Peetri Kooli toimetiste sarjas ilmus kogumik “Mõtte, sõna ja teoga”

Veebisaates “Taevas tuleb appi!” kuuleme seekord Tartu Luterliku Peetri Kooli toimetiste sarjas ilmunud kogumikust “Mõtte, sõna ja teoga”. Raamatu sisust ja saamisloost kõnelevad kooli direktor Tarvo Siilaberg ning õppejuht Külvi Teder. Vestlust juhib Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola.

Koos äsja valminud raamatu “Mõtte, sõna ja teoga” on Tartu Luterlik Peetri Kool avaldanud toimetisi juba kolmel korral. Tartu Luterliku Peetri kooli direktor Tarvo Siilaberg tutvustab saates üle aasta ilmuvate raamatute seeriat: 2016. aastal ilmunud väljaanne “Kool kui väärtuspõhine kogukond” koondab kooli ajaloo ja koolikäsitluse kohta varem ilmunud artikleid. Teine raamat “Peab julgema” sisaldab akadeemiku ja Tartu Ülikooli religioonipedagoogika õpetaja Pille Valgu haridusteemalisi artikleid ja on väärtuslik inspiratsiooniallikas haridustöötajatele. Äsja ilmunud raamat kannab pealkirja “Mõtte, sõna ja teoga” ning on sarnaselt esimesele raamatule artiklikogumik. Väljaanne arendab kaasaaegset mõtet kogukondlikust haridusasutusest ja arutleb maailmavaateliste küsimuste teemal.

Tartu Luterliku Peetri Kooli õppejuht Külvi Teder selgitab: “Ei  piisa teadmistest, peab ka rakendama; ei piisa tahtmisest, peab ka tegema.” Kooli eesmärk on näha kõigis oma õpilastes tulevasi ühiskonnaliikmeid. Seekordses raamatus ongi kollektiivne autor (Tarvo Siilaberg, Külvi Teder, Triin Käpp, Toomas Nigola, Ants Tooming) keskendunud heade mõtete rakendamisele õppeprotsessis.

Raamatust leiab lugemist nii kolleeg teisest kristlikust koolist ja hariduspõllult laiemalt, samuti nii praeguse kui ka tulevase õpilase vanem. Autorid on tänulikud Eesti Kirikute Nõukogule raamatu toetamise ja rahvastikuminister Riina Solmanile raamatu saatesõna eest. Artiklid, mis raamatukaante vahele ei mahtunud, on loetavad QR-koodi kaudu.

Järgmise, 2022. Ilmuva raamat keskendub kooli pikale ja väärikale ajaloole, mis ulatub ametlikult 1906. aastani, aga ka paarkümmend aastat varasemale eelloole.

Raamatut “Mõtte, sõna ja teoga” saab osta Tartu Jaani kiriku kauplusest ja Tartu Luterliku Peetri Kooli kantseleist. Kõigi seni ilmunud raamatutega saab tutvuda ka PDFina Tartu Luterliku Peetri Kooli kodulehel luterlik.edu.ee.  

One thought on “Tartu Luterliku Peetri Kooli toimetiste sarjas ilmus kogumik “Mõtte, sõna ja teoga”

Comments are closed.