11. pühapäev pärast nelipüha

11. pühapäev pärast nelipüha

On kirjutatud: “Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal” (Hb 3:15)

Me palvetame: Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Poja kaudu avanud meile ukse oma riiki. Sina kutsud meid ikka enda juurde ja andestad me patud. Ära lase meil meeleparandusega viivitada, vaid ärata meis oma Vaimu läbi valvsust ja tarkust, et oskaksime oma soosinguaega õigesti kasutada. Võta meid siis koos kõigi Sinu lunastatutega oma pühasse linna taevas, kus me Sind võime kiita ja austada igavesti.

Meeldib 1

Lisa kommentaar