Aasta vaimulikuks valiti Hannes Nelis

Aasta vaimulikuks valiti Hannes Nelis

HANNES NELIS, EELK Saarte praostkonna Valjala, Kaarma ja Muhu koguduse õpetaja

Õpetaja Hannes Nelis (Foto: erakogu)

“Seda tööd ei saa teha raha eest, vaid seda tehakse siirast armastusest selle töö ja väärtuste vastu, mida kirik kuulutab,” ütles 2020. aasta vaimulik.

Hannes Nelis on sündinud Kuressaares 07.11.1965 ja töötanud vaimulikuna Saaremaal alates diakoniordinatsioonist 07.11.1991 ning preestriordinatsioonist alates 16.12.1992. Hannes on abielus ja ta on viie lapse isa. Tänaseks on ta teeninud vaimuliku ametis 29 aastat.

Endise liturgilise komisjoni liikmena peab Hannes oluliseks kiriku liturgilise pärandi rikkust ja selle kasutamist ning on oma töödes ja tegemistes mitme eriilmelise koguduse vaimuliku, abikaasa, isa ja vanaisana paljudele inimestele eeskujuks. Hannesele loomuomane põhjalikkus asjaajamises ja soojus inimestega suhtlemisel on toonud talle sõpru ja tunnustust ka väljaspool kirikuringkondi.

Kaitseliidu kaplanina on Hannes teeninud Kaitseliidu Saaremaa maleva koosseisus alates 2016. aastast.

Hannes on pikki aastaid teinud kiriku juures noortetööd ja löönud nii eelmisel kui käesoleval aastal kaasa kiriku noortepäevade „Jäpe“ ettevalmistuses. Hannes osaleb sageli erialastel koolitustel ja ning on nõu ja jõuga abiks praostkonna nõukogu töös.

11 aastat tagasi sündis Hannes ja Eve Nelise perre Karl Herman, kes jäi sünnitrauma tagajärjel ratastooli. Oma ja teiste sarnase murega perede toetuseks  loodi 2009. aastal  mittetulundusühing „Elu Jaoks“. Ühing on kogu oma tegevuse jooksul pakkunud erivajadustega lastele muusikateraapiat ja neid toetanud välisabi riiete hankimise ja müügi kaudu. Lasterikaste peredele ja haiglatelel on hangitud ka muid vajaminevaid tarvikuid.

Saarte praostkonna piirkonnas teenivad vaimulikud on veendunud, et ligi 30 aastat ustavalt kiriku teenimistööd teeninud vaimulik väärib tunnustamist laiemalt kui üksnes oma kodusaare vaimulike poolt.

Esitajad: EELK Saarte praostkonna vaimulikud Anti Toplaan, Rene Reinsoo, Tiina Ool, Triin Simson, Anu Konks, Tiina Janno, Jaanus Torrim, Igor Gräzin, Lauri Lehtinen, Katrin Kuum, Algur Kaerma, Gustav Kutsar, Tuuli Raamat, Hüllo-Kristjan Simson     


Teised nomineeritud

Küllike Valk

EELK Lääne praostkonna abipraost, EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja, EELK Martna Püha Martini koguduse hooldajaõpetaja

Õpetaja Küllike Valk (Foto: Lääne Elu)

„Õpin, kuni elan, või siis elan, kuni õpin.“

Küllike Valk on sündinud 11.03.1966 Tallinnas. Ta on andunud koguduse karjane, hea jutlustaja, särav, aktiivne, huumorimeelega, rõõmsameelne ja abivalmis inimene. Küllike korraldab üritusi kogudustes ja kogukonnas ning ühendab koguduse ja kogukonna liikmeid ühiste eesmärkide teenimiseks. Tema algatused on toonud inimeste halli argipäeva rõõmu ja häid elamusi.

Ta on praostkonna lastetöö koordinaator ja andnud välja lastetöö-alast kirjandust ning abistanud Lääne praostkonna aastakroonika „Scripta Annalia“ koostamisel. Küllikese eestvedamisel küpsetavad lapsed piparkooke ning värvivad enne ülestõusmispühi mune. Kogudus on korraldanud kirikukontserte ja kultuuriüritusi. Küllike nakatab oma rõõmsameelse olekuga ning on tõeline säde ja sütitaja.

Piiskop Tiit Salumäe tunnustab Küllikese tööd iseäranis 2020. aastal toimunud Ridala kihelkonnapäevade, ajalookonverentsi, jumalateenistuste ja eriprogrammide ettevalmistamise eest. Ridala esmamainimisest Liivimaa kroonikas möödus 800 aastat. Päevade raames loeti Ridala pastoraadi saalis ette kogu Villem Grünthal-Ridala regivärsiline evangeelium „Püha Rist”.

Küllike on ristitud ja konfirmeeritud 1991. aastal Tallinna Kaarli koguduses, ordineeritud diakoniks 06.11.2011 ja preestriks 31.10.2015.

Küllike on lõpetanud Tallinna 8. Keskkooli 1984, Tallinna Majanduskooli 2003 ja EELK Usuteaduse Instituudi 2011. Aastatel 2011-2014 tegutses ta politsei- ja piirivalvekaplanina ning 2014-2015 Lääne praostkonna vikaardiakonina. 2015. aastal sai Küllikesest Lääne praostkonna vikaarõpetaja ning samal aastal Ridala koduduse õpetaja ja Martna koguduse hooldajaõpetaja. Aastatel 2019-2020 oli Küllike Lääne praostkonna abipraosti kt ning alates 2020. aastast abipraost. 2017. aastast on Küllike EELK Kirikukogu ja õiguskomisjoni liige. Lisaks õpetajaametile on ta ka Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.

Varasemad autasud: 2020 EELK aukiri; 2018 Läänemaa sädemete säde

Esitajad: Tiit Salumäe, Kaido Saak, Leevi Reinaru, Ants Rajando, Kristel Engman

Tiit Kuusemaa

EELK Valga praostkonna Puhja koguduse õpetaja

Õpetaja Tiit Kuusemaa (Foto: Hooandja)


„Hea Karjane on täna vägagi elus ja toimiv ning hooliv. Tema kutsub sind koguduse karjamaale, kus oled toidetud ja hoolitsetud.“

Õpetaja Tiit Kuusemaa on üks tuntumaid vaimulikke EELK-s. Vaatamata sellele, et ta on Valga praostkonna vanim tegevvaimulik ja tal on vaimulikustaaži üle 30 aasta, on tema elujõud ja pühendumus Jumala teenimisele eeskujuks paljudele noorematele vaimulikele. Tiit osaleb pea kõigil praostkondlikel ja ülekiriklikel üritustel, enamasti toimuvat professionaalse fotosilmaga jäädvustades. Ta jagab regulaarselt ja paljude kanalite kaudu ühiskonnale infot kirikus toimuvast. Selle kõige kaudu kuulutab ta, lisaks oma koguduse jumalateenistuslikule elule, tänapäevainimesele arusaadaval viisil evangeeliumi.

Õp Kuusemaa on julge väljaütlemisega. Tema töö EELK Kirikukogu saadikuna on pälvinud tähelepanu. Viimase 1,5 aasta jooksul on ta palju vaeva näinud Eesti luterliku kiriku traditsioonilise vaate manifesteerijana. Tema juhtimise all on Puhja kogudus nii vaimulikus kui majanduslikus mõttes järjest tugevnenud. Seejuures on ta jõudnud palju teha ka oikumeenilise töö valdkonnas: Tiidu juhtimisel on pandud alus kahe Edela-Tartumaa õigeusu koguduse, Kavilda ja Rannu kirikuhoonete taastamisele ja sedakaudu lootusele hääbunud koguduste taastekkeks.

Õp Tiit Kuusemaa vastab ka EELK Aasta vaimuliku statuudis esitatud tingimustele kuna: ta on oma töö ja isikliku eeskujuga vähemalt viimase kolme aasta jooksul märgatavalt elavdanud oma koguduse elu; ta on vaimulikuna teinud viimase kahe aasta jooksul midagi sellist, mis on heaks eeskujuks teistele vaimulikele: ta on remontinud ajaloolise Puhja kiriku ja pastoraadi ning avanud 1751. aastast pärinevas kirikumõisa aidas Aidakohviku; tema teenitavas koguduses on tegus lastetöö; ta on viimasel kolmel aastal põhjalikult süvenenud küberneetikasse ja kirikupoliitika ajalukku ning korraldas 2020. aasta veebruaris Tartu Pastoraadis väga head tagasisidet leidnud õigusreformi alase konverentsi; ta ei ole kahjustanud EELK mainet avalikkuse silmis kolme aasta jooksul tagasiulatuvalt aasta vaimuliku aunimetuse kandidaadiks esitamise ajast või otsustamise ajal.

Esitajad: EELK Valga praostkonna vaimulikud Mart Jaanson, Vallo Ehasalu, Lea Kärson, Indrek Salumets, Margus Suvi, Timo Švedko, Enno Tanilas

Meeldib 2

Lisa kommentaar