Aprillikuu tsitaate

Aprillikuu tsitaate

„Kuidas saame ühes ja samas Issanda õndsuseriigis elada ning veel Jumalat ülistada puhtais valgeis rõivais koos kõikide oma kaaslastega, kellega pole suutnud siin oma ihus olles nii lihtsalt kohtuda, koos olla, ühe katuse all viibida ega vestelda? Miks me seda ei saa? Kas me näeme plekke oma kaasinimese rõivail ja südamel, tema kehal; või vaevavad meid meie enda vead?“
Arvo Lasting
Eesti Kirik 07.04.2021

„Meie kirikukalendris olid just pühad, kus meenutasime meie Issanda võitu surma üle. Minnes tema poole, püüdkem üle saada hirmust olla need, kes me oleme: mitte liiga targad, eksiteel käijad, alasti olijad.“
Vootele Hansen
Eesti Kirik 07.04.2021

„Armastuses ohvriks toodud „piiririkkuja“ õpetab meid mõistma, et millegi saavutamiseks tuleb pühenduda, kulutada aega ja jõudu, ohverdada mugavustsoon.“
Andres Lehestik
Eesti Kirik 07.04.2021

„Püha Jaakobus kutsub näitama oma usku tegudega ja vahel öeldakse, et kuuluta Kristust, ning kui muidu ei saa, siis ka sõnadega. Samas ei läkitanud Jeesus apostleid kõigi rahvaste juurde pakkuma sotsiaalteenust, vaid ristima ja õpetama, sest Jumal tahab, „et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele“ (1Tm 2:4). Ligimesearmastus ja hoolekanne on selle vili.“
Andres Põder
Eesti Kirik 14.04.2021

„Armastuse eeltingimus on kaasinimese individuaalsuse ja vabaduse austamine. /u2026/ Armastus peab püüdma vältida olukorda, mis väljendus ühel sõjaaegsel laululehel leiduvates sõnades: „Nüüd palvetagem kõigest väest: meid, Päästja, päästa päästja käest!““
Andres Põder
Eesti Kirik 14.04.2021

„Vana kiriku tarkus on, et vaata üle oma riidekapp, kas seal on kõik korras. Ja kui seal on korralagedus, siis on suur korratus võib-olla ka meie hinges. Asjad tuleb korda teha nii materiaalses kui ka vaimses elus.“
Heiki Haljasorg
Eesti Kirik 14.04.2021

„Kuidas siis õigetel ja valedel tulijatel vahet teha? Esmalt selle järgi, kas tullakse otse ja ausalt, Jeesuse Kristuse kaudu, või püütakse Jumala sõna poolt püstitatud taradest mujalt üle ronida, neid oma arvamuste järgi ümber paigutada või üldse kõrvaldada ja usuasju hoopis teisiti ümber seletada.“
Aare Kimmel
Eesti Kirik 14.04.2021

„Kurat püüab igal viisil meid eesmärgist kõrvale kallutada, pannes meid unustama, kes me päriselt oleme u2013 et oleme Jumala lapsed ja loodud tema näo järgi. Ta võib mõnel juhul isegi aidata inimestel palvetada, kuid ainult maiste asjade eest, sest ta tahab, et me kaotasime oma tõelise eesmärgi.“
Tiina Klement
Eesti Kirik 21.04.2021

„Egä kõrd mi es märkagi, määne vaimolinõ tapõlus mi ümbre käü. Palava nuule mugu lendase. Andku taivaesä armu, et mi usun püsümä jääse. Tima tüü lät edesi!“
Luhamõtsa Krõstjan
Eesti Kirik 21.04.2021

„Selle ülesande täitmiseks pole palju vaja. Õigupoolest vaid üht. Me peame armuma. Loodu peab armuma oma Loojasse, nõnda nagu Looja on armastanud oma loodut veel enne loomist. Nagu ema seisab Looja oma loodu hälli juures, ümisedes oma laulu, mis jääb vahel täiesti märkamatuks hingetule osale loodust, kelle suunurgast on mööda läinud elustav hingeõhk Jumala tulitavas suudluses ja kes pole seda miskiks osanud arvata.“
Avo Üprus
Eesti Kirik 28.04.2021

„Piibel on suur puu täis lindude laulu. Neid siristab iga rida, nagu pragiseks tuli, ja aeg-ajalt lahvatab lehekülgede vahelt lendu mõni uus parv. Muidugi ei puudu ka kraaksatused ja pistriku sööstud, kormoranide karjed ja kobraste kähinad. See kõik kokku on Jumala laul.“
Avo Üprus
Eesti Kirik 28.04.2021

„Kas on mõni pühapäev, mis ei laula? Kas on mõni päev, mil pühakiri ei kõneta? Muidugi on, aga see on lugejas kinni, kuuljas kinni. Mitte pühakirjas.“
Avo Üprus
Eesti Kirik 28.04.2021

„Jeesus vastandab oma aja ilmalike valitsejate meelevaldsele ja autoritaarsele käitumisele juhtimisstiili, mis on kohane tema jüngritele: „Kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane, sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest“ (Mk 10:44)“
Anne Burghardt
Eesti Kirik 28.04.2021

„Tellingutes kirikutorn räägib sellest, et kirik on oluline. Et on jagunud ressurssi, millega seda korrastada. Tellingutes kirikutorn on sõnum.“
Tiit Salumäe
Eesti Kirik 28.04.2021

„Vajame andestust nagu õhku, vett ja toitu. Andeks anda ja andeks saada on eluline vajadus meie sees.“
Tuuli Võsa
Eesti Kirik 28.04.2021

„Õndsuse võti võib olla peidus lojaalsuses. Inimene kasutab seda võtit ka oma argielus: ole ustav oma riigile, oma perele, oma tööle või teenistusele ja sa oled õnnistatud.“
Tõnis Kark
Eesti Kirik 21.04.2021

Lisa kommentaar