Arne Hiob: kõigi armastavate emade võrdkuju on Jeesuse ema Maarja

Arne Hiob: kõigi armastavate emade võrdkuju on Jeesuse ema Maarja

Õpetaja Arne Hiob (Tallinna Jaani kiriku ja koguduse Facebooki leht)

Tallinna Jaani kiriku õpetaja Arne Hiob leiab, et rahumeeli võib pühitseda kirikuaasta sündmusena pühakute päevade kõrval ka emadepäeva, austades kõiki emasid ja tänades Jumalat kõige hea eest.

„Öeldakse, et emadepäev ei ole kiriklik, vaid ilmalik püha. Põhjendus – emade austamine on hea ja vajalik tava küll, kuid sellel pole midagi pistmist Kristuse ega Tema lunastustööga,“ kirjutab Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiob oma tänase päeva mõtiskluses koguduse Facebooki lehel ega nõustu sellise arusaamaga. „Kuid see ei ole nii, nagu ei oleks emal mingit rolli Kristuse lunastustöös. Pigem võiks nõustuda, et emadepäeva küsimus ei ole korralikult läbi mõeldud.“

Kristuse emal on ülisuur roll lunastustöös, tuletab vaimulik meelde. „Juba neljas käsk – „Sina pead austama oma isa ja ema!“ – nõuab meilt oma vanemate, samuti Jeesuse ema austamist. Neitsi Maarjal oli ka asendamatu roll Jumala inimesekssaamisel – ilma temata, naisterahvata, see ei oleks olnud võimalik. „Nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud Vägev“ ehk Kõigevägevam Jumal (Lk 1:48j). Kui tahame Pühakirja sõnade järgi käia, siis tuleb ka meil kiita õndsaks Maarjat.“

Hiob lisab, et Jeesuse ema ja teiste emade vahel võib märgata veelgi seoseid. „Maarjale kuulutati, et ta peab oma kannatava Poja pärast kannatama: „Sinu endagi hinge läbistab mõõk!“ (Lk 2:35). Kannatus oma laste pärast, nii nagu ka rõõm, kuulub emaksolemise juurde (see on sageli lihtsalt fakt). Need emad aga, kes oma lapsi armastavad – taas on heaks näiteks Maarja, kes seisis Jeesuse risti all –, peegeldavad edasi Jumala armastust, kes kõiki oma lapsi väga armastab. Paulus ütleb naisterahva kohta: „Ta saab õndsaks lastesünnitamise läbi, kui ta jääb ususse ja armastusse“ (1Tm 2:15). Jällegi võiksid sellest ilmneda seosed, mis usku ja armastust esile tõstes jõuavad välja Jeesuse emani.“

Lisa kommentaar