EELK Toronto Peetri kogudus vahetas kiriklikku kuuluvust

EELK Toronto Peetri kogudus vahetas kiriklikku kuuluvust

Toronto Peetri kirik (Foto: uudis.net)

EELK Toronto Peetri kogudus on alates 24. juunist 2021 Evangelical Lutheran Church in Canada (edaspidi ELCIC) koosseisus, mis on ouliselt liberaalsem luterlik kirik kui sinod, kuhu kogudus seni kuulus (Lutheran Church Canada (LCC)) ja järgib näiteks abielu laulatamisel kohaliku maa seadusi.

Toronto Peetri koguduse kirikliku kuuluvuse muutmise tagamaid selgitab EELK Põhja-Ameerika praost ja Toronto Peetri koguduse õpetaja Mart Salumäe:

“Kui meie kogudus 1948.a. asutati, polnud asutajatel kuigivõrd ülevaadet siinse suure maa kirikliku korralduse eripäradest. Nii sattuski meie kogudus poolkogemata Lutheran Church Canada koosseisu, mis teistest luterlastest end väga ranget eraldi hoiab. LCC-sse kuulumine pole olnud kunagi meie koguduse õpetuslikel kaalutlustel tehtud valik.

Liitumine ELCIC-ga on olnud meie koguduse ajaloos mitmel korral jutuks. Reaalsete sammudeni jõudsime 3.märtsil 2019, kui meie koguduse täiskogu vastava otsuse tegi. 27.septembril 2020 kehtestas meie koguduse täiskogu koguduse uue põhikirja, mis oli kooskõlla viidud ELCIC põhikirjaga. See põhikiri saadeti ELCIC Ida piirkonna piiskopile meie koguduse vastuvõtmise aluseks. 17.mail 2021 sooritas koguduse õpetaja ELCIC vaimulike registrisse vastu võtmiseks vajaliku eksami.

24. juunil saabuski kauaoodatud teade, et EELK Toronto Peetri kogudus on ELCIC osadusse vastu võetud ning pastor Mart Salumäe on ELCIC vaimulike registrisse kantud.

25. ja 26.juunil olid juba meie koguduse õpetaja ja üks juhatuse esindaja kutsutud osalema ELCIC Idapiirkonna aastakonvendile hääleõiguslike esindajatena. Sellel, umbes 300 osalejaga, virtuaalkoosolekul tervitas piiskop Pryse meie kogudust ELCIC uue täisõigusliku liikmena. Lisaks meie kogudusele tervitati uute liikmetena veel kahte kogudust, mis olid meiega umbes samal ajal (seega siis umbes 2 aastat tagasi) asunud läbi tegema samasugust ühest sinodist teise üle tuleku protsessi.

ELCIC-ga liitumine on oluline samm, mis omab suurt tähendust meie koguduse tuleviku kujundamisel. Esiteks seetõttu, et nüüd kuuluvad kõik Kanadas veel alles olevad ja tegutsevad eestikeelsed luterlikud kogudused samasse kohalikku kirikusse. See teeb juriidiliselt ja õpetuslikult võimalikuks nende koguduste tihedama koostöö või ühinemise. Näiteks on meie koguduse juhatuse algatusele ja Vana Andrese koguduse juhatuse poolt saadud vastusele toetudes lootus alustada eeloleval sügisel ühinemise teemal läbirääkimisi. Samuti on meile avatud uued koostöö võimalused teiste samasse sinodisse kuuluvate kogudustega.

24. oktoobril 2021 toimub EELK Toronto Peetri kirikus pidulik jumalateenistus, millega tähistame meie koguduse liitumist ELCIC osadusega. Jumalateenistusel osalevad ELCIC Idapiirkonna piiskop Michael John Pryse ja EELK peapiiskop Urmas Viilma.” 

EELK Toronto Peetri koguduse õpetaja Mart Salumäe kommenteerib teemat ka Vikerraadio Kirikuelu saates. Saatejuht on Meelis Süld.

Lisa kommentaar