Tugiisiku töö on nagu langevari hüppel tundmatusse

Tugiisiku töö on nagu langevari hüppel tundmatusse

Vanglast vabanenute tugiteenus on väga vajalik ja ka tulemuslik, kinnitab justiitsministeeriumi jätkutoe projektijuht Stanislav Solodov Tartu Ülikooli läbiviidud uuringule tuginedes. Selle põhijäreldus on, et mida kauem teenust kasutatakse, seda paremad on ka tulemused. Kui endiste kinnipeetavate puhul, kes kasutavad teenust vaid paar kuud, on retsidiivsus üle keskmise, siis tugiisiku teenuse kasutajate puhul langeb üheksa kuu järel retsidiivsus juba hüppeliselt 20%-le.

Teenuse juht Eva Üprus võrdleb tugiisiku teenust langevarjuga teel tundmatusse. See töö on tihti  pikaajalisem kui vanglast vabanenute aitamiseks ette nähtud üks aasta ja ka tegevuste repertuaari mõttes oluliselt mitmekesisem. Koordinaator Aare Vain lisab aga omalt poolt, et tugiisiku töö pakub palju ka aitajale endale: tunne, et teed ligimesele midagi head, on ületamatu. Juunis läbis 45-tunnise koolituse 12 värsket tugiisikut.

Lisa kommentaar