Eesti Kirik 10.03.2021

Eesti Kirik 10.03.2021

Eesti Kirik 10.03.2021

Viru praostkonna Simuna ja Juuda koguduse õpetaja Enn Salveste, kes sai 2. märtsil 60aastaseks, vastab küsimusele, kuidas toime tulla praeguses keerulises ajas: „Õnnistage üksteist!“

Uus olukord nõuab uusi lahendusi ka leerikoolile. Rita Puidet uurib, kuidas kogudused oma leerikoolitunnid peetud saavad.

Kui kaob keel, siis kaob ka rahvas, kinnitab juhtkirjas piiskop Tiit Salumäe ja kutsub eelseisval emakeelepäeval toetama emakeelse Piibli uue tõlke valmimist nii eestpalve, kaastöö kui ka oma annetusega Eesti Piibliseltsile.

Kristlastena ei ole meil võimalust jääda säästurežiimile, kui meid kõige enam vajatakse, kinnitab kolumnist Tiina Janno, rääkides oma töökogemustest hooldekodus.

Millist vaimulikku loob pädevusmudel, küsib arvamusartiklis Elva koguduse õpetaja Vallo Ehasalu ning analüüsib eelmisel aastal vastu võetud EELK vaimuliku pädevusmudelit. 

Rahvaloenduses selgub ka inimeste seotus usuga, kinnitab tänavust rahvaloendust tutvustav Statistikaameti rahvastikustatistika ekspert Ene-Margit Tiit

Sellesse nädalasse mahub kurb tähtpäev: aasta tagasi 12. märtsil kuulutas Eesti valitsus välja eriolukorra seoses COVID-19 haigusega. Kaido Soom võrdleb Eesti ja Soome piiranguid täna.

Õpetaja Urmas Nagel avab ennast luuletajana. Teda usutlenud Kätlin Liimets saab muu hulgas teada, mis eristab kuulamiskogu luuleraamatust.

Hageri kogudus tähistab sel aastal oma 800. aastapäeva. Kuidas selle tähistamiseks lükati käima Hageri Akadeemia, sellest kirjutab Sigrid Põld, üks ideede genereerija ja teoks tegija. 

Tartu kõige vanema eestlaste koguduse jaoks on 8. märts 1991 märkimisväärne kuupäev – linnavalitsus registreeris koguduse põhikirja ja tunnistas tema kui juriidilise isiku õigusvõimet.

Vaid armulaual kasvame Jumala kogemises, kinnitab lehejutluses Märjamaa koguduse õpetaja Illimar Toomet, soovitades kõigil koguduseliikmetel pöörduda oma vaimuliku poole sooviga saada armulauda.

Häid lugemiselamusi kirikulehe seltsis!

Lisa kommentaar