Eesti Kirikute Nõukogu ootab kandidaate oikumeenilise aastapreemia tiitlile

Tallinna siluett kirikutornidega (Foto: EELK)

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2021 antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades. 
Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises eluvaldkonnas. 


Ettepanekuid oikumeenilise aastapreemia kandidaatide osas saab esitada kirjalikult 5. novembriks 2021 Eesti Kirikute Nõukogule aadressile Tehnika 115, 10139 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: ekn@ekn.ee 
Ettepanekus tuleb esitada järgmised andmed: 
1. kandidaadi nimi;
2. kandidaadi kontaktandmed; 
3. kandidaadile preemia andmise põhjendus;
4. lühike kirjeldus kandidaadi elu- ja teenistuskäigust;
5. vähemalt üks soovituskiri.

Kandidaate võivad esitada kõik Eestis alaliselt elavad isikud ja organisatsioonid. Kandidaadiks ei saa ennast ise esitada. Ettepanek peab olema varustatud esitaja aadressi ja telefoninumbriga. 
Eesti Kirikute Nõukogu jätab endale õiguse teha kandidaadi kohta täiendavaid järelpärimisi.

Täiendav info:
Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaat
Tehnika 115, Tallinn 10139
646 1028
e-post: ekn@ekn.ee

Lisa kommentaar