Kiriku parlament pidas täna veebis erakorralist istungit

Kiriku parlament pidas täna veebis erakorralist istungit

Hetk XXX Kirikukogu tänaselt kohtumiselt

Tänasel XXX Kirikukogu 8. istungjärgul jätkati aprillis pooleli jäänud arutelusid. Seitsmetunnisele tiheda päevakavaga veebikohtumisele oli kogunenud 52 EELK kirikuparlamendi saadikut kodu- kui diasporaakogudustest üle maailma.  

Veebiistungjärgu avasõnavõtus meenutas peapiiskop Urmas Viilma Eesti luterliku kiriku esimest eesti soost piiskoppi Jakob Kukke, kelle piiskopiks ordineerimisest möödus lõppenud nädalavahetusel täpselt sajand. Peapiiskop näitas kirikuparlamendi saadikutele läbi ekraani ka oma eelkäija ametiristi, mida ta EELK rajaja meenutuseks kandis eilsel Tallinna Toompea Kaarli kirikus peetud jumalateenistusel.    

Kirikukogul arutati täna eelkõige kirikuseadustiku muutmise eelnõusid, kuhu kevadise istungjärgu ettepanekute alusel oli tehtud mitmeid muudatusi. Muu hulgas võeti vastu eelnõu piiskoppide kogu moodustamisest, mis on edaspidi vajalikuks täienduseks praegusele piiskoplikule nõukogule. Vastu võeti ka otsus EELK Perekeskuse liitmise kohta SA Diakoonia- ja Ühiskonnatöö Sihtasutusega. Kiriku liikmelisuse arvestuse eelnõu täiendati muudatusettepanekuga, mis täpsustab protseduuri ühest kogudusest teise üleminekul. Saadikud arutlesid oma kokkusaamisel kiriku pikaajalist arengusuunda määravate küsimuste üle suure põhjalikkusega, mistõttu osa tänaseks kavandatud arutelusid lükkus tänavu kevadel valitud kirikukogu 13.-14. septembril toimuvale istungjärgule.

Lisa kommentaar