Uuring: usundiõpetust kohustusliku kooliainena pooldab suurem osa küsitletutest

Uuring: usundiõpetust kohustusliku kooliainena pooldab suurem osa küsitletutest

Uuringust selgus, et usundiõpetust kooli kohustusliku ainena pooldab 57% küsitletutest; neist 19% on ideega täiesti nõus ja 38% pigem nõus. Vastu on 31% vastanutest ja 12% ei oska vastata. Täpsemalt valitses usundiõpetusele eestlaste seas suurem poolehoid (62%), samas kui muust rahvusest vastajatest pooldas idees alla poole ehk 48% vastajatest. Maailmausundite tundmise vajalikkust hindavad inimesed seda enam, mida haritumad nad on; nii pooldas kõrgharidusega vastajatest usundiõpetust koolides 64% inimestest, kesk- ja kutsharidusega inimestest nõustusid sellega pooled (50%) ja alg- või põhiharidusega vastajatest 48%. Samuti oli poolehoid suurem naiste seas ja oodatultka koguduste ning usuliikumistega seotud inimeste seas (75%).

Lisa kommentaar