Kirikute Nõukogu soovib kirikute avamist esimesel võimalusel

Kirikute Nõukogu soovib kirikute avamist esimesel võimalusel

Foto: Indrek Pekko, Eesti Kirik

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) tegi valitsusele ja teadusnõukojale ettepaneku taaslubada avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste korraldamine siseruumides esimesel mõeldaval võimalusel aprillikuus.

“Kirikute ja koguduste poolt on valmisolek ja ootus selleks igal juhul olemas. Mõistagi seisneb usuliste ühenduste poolne valmisolek ka kõigi vajalikuks peetavate usaldusmeetmete rakendamises, mis sisuliselt kehtisid enne avalike jumalateenistuste keelamist juba ju eelnevad mitu kuud – hajutatuse nõuded istumisel ja liikumisel, maski kandmise ja desinfitseerimisvahendite olemasolu kohustus jt nõuded, lisaks ka terviseameti poolt antud juhistest tulenev,” kirjutas EKN-i president, peapiiskop emeeritus Andres Põder.

Ta lisas, et Eestimaa kirikud ja kogudused on kogu viimase aasta jooksul käitunud oma tegevuses COVID-19 pandeemiat ja sellega seotud piiranguid silmas pidades vastutustundlikult ja avaldas kirikute poolset valmisolekut arutleda riigiasutustega nõuete üle, millede järgimist pühakodades peetakse vajalikuks. EKN koondas kokku ning esitas valitsusele ja teadusnõukojale ka tabeli erinevate Euroopa Liidu riikide meetmetest, millega arvestades on nendes riikides lubatud avalike jumalateenistuste korraldamine pühakodades.

Valitsus ja teadusnõukoda arutavad koroonaviiruse hetkeseisu ja võimalikke piirangute leevendamisi täna.

Lisaks:

Kirikute nõukogu: jumalateenistused siseruumides tuleks taaslubada esimesel võimalusel, err.ee, 13.04.2021

Lisa kommentaar