Märtsikuu tsitaate

Märtsikuu tsitaate

„Viimastel sajanditel on inimkonnale meeldinud mõelda ennast maailma nabaks või looduse krooniks. Samas, kes vähegi viitsib ringi vaadata ja nähtut analüüsida, võib tõdeda, et mõtleval inimesel on tõsine kalduvus „üle mõelda“. Me sõdime rahu nimel. Reostame puhtuse nimel. Kulutame säästmise nimel. Süstime tervise nimel. Tülitseme sõprusliitude nimel. Tarbime tarbetut ja usume uskmatut.“
Kalle Kõiv
maaleht.ee 01.03.2021

„Ei saa inimest ära seletada vaid läbi nende funktsioonide, mis talle elus pannakse. Selles on oma pinge, mida ei õnnestu päris ära kaotada. Umbes nii, et oleme samaaegselt taevariigi ja maa kodanikud.“
Urmas Nagel
Eesti Kirik 10.03.2021

„Kui meid vajatakse, kui vajatakse Jumalat, on aeg olla olemas ja järgida tema kutset ja juhtimist, tuues lootust lootusetuse keskele.“
Tiina Janno
Eesti Kirik 10.03.2021

„Õnnistage üksteist! Õnnistage! See on kõige olulisem.“
Enn Salveste
Eesti Kirik 10.03.2021

„Pädevusmudel surub meid, vaimulikke, raamidesse. Meie aga oleme veidrikud, fanaatikud, kaotajad ja muud sarnased. Ekstsentrilisus on isegi paratamatu, kirikuõpetaja on ju liigi ainus esindaja piirkonnas. Rahvas ei tea, kust me oleme tulnud või kes meile palka maksab, oleme otsekui partisanid ja kangelased.“
Vallo Ehasalu
Eesti Kirik 10.03.2021

„Just armulaua küsimus on see, milles võib näha koroonapandeemia kõige rängemat mõju kirikule. Väga paljud kristlased on loobunud kirikus käimisest ja ka armulauast, seda isegi ajal, kui viirusepuhang suvel taandus. Ometigi on armulaud kristlase jaoks vaimuliku elu ja surma küsimus.“
Illimar Toomet
Eesti Kirik 10.03.2021

„Lutheri mõttekäigu kohaselt ei saa ükski maine instants otsustada inimese üle, ei saa teda kuidagi paljastada ega tuvastada. Ka inimene ise ei saa enda üle ühtki sellist otsust langetada. Ja kui inimene seda siiski teeb või teevad teised, siis viimselt Jumala ees need otsustused ja näivused ei kehti. Ehk igavikuperspektiivis kaotab mõtte see, mis on inimene endast ise loonud.“
Bianca Mikovitš
Kirik ja Teoloogia 12.03.2021

„Me ei ole täna rindejoonel. Vähemalt mitte teiste inimeste vastu. Me oleme olukorras, kus võtab maad väsimus, tüdimus, segadus ja mis kõik veel, kuid meil on oluline säilitada kese, heita pilk taevasse, näha juba üha valgemaid päevi, kohati piiluvat päikest, aga ka seda, et Jumal on seal ja me võime endid tema hoolde usaldada.“
Triin Käpp
Kirik ja Teoloogia 12.03.2021

„Meil suunduvad inimesed pühapäevahommikutel tavaliselt peamiselt kauplustesse, ehkki meie esivanemad võtsid sel ajal ette tee kirikusse. Sageli väga pikkade vahemaade tagant tuldi jalgsi või hobusega, kuid sellest palju ei räägita.“
Katrin-Helena Melder
Eesti Kirik 17.03.2021

„Usku lõputusse arengusse ja säravasse tulevikku ei saa segamini ajada kristliku vaatega Kristuse taastulemisse, uue taeva ja uue maa saabumisse. Käsitlus inimesest on neis kahes erinev – esimesel juhul kõikvõimas, täielikult iseseisev inimene, teisel juhul aga inimene, kes omaenese jõul ei ole võimeline tegema head ning vaid läbi jumaliku sekkumise võib loota lunastusele.“
Kristel Engman
Eesti Kirik 17.01.2021

„Kristlasena piisab mulle ühest Lunastajast, aga ka ühest maailmalõpust. Maailmalõpust, mis ei ole meie teha. Meie võimalus ja kohus on maailmalõppu mitte ise esile kutsuda, vaid hoolitseda elu kestmise eest põlvest põlve.“
Andres Lehestik
Eesti Kirik 17.03.2021

„See, keda ma täna leeritan, võib homme olla koguduse esimees. Või ma ei näe teda enam kunagi, aga see leerikursus oli tema jaoks elumuutev sündmus. Raske on see, et me ei pruugi näha oma töö vilju. Südantliigutav on see, kui keegi ütleb: „Aga 10 aastat tagasi sa ütlesid nii ja see oli minu jaoks väga tähtis.““
Merike Schümers-Paas
Eesti Kirik 17.03.2021

„Ka kristlane ei ole kaitstud fataalsest veast ja püüdest Kristuse õpetust, evangeeliumi, rõõmusõnumit „paremaks“ teha. Evangeeliumist seadust ja seadusest evangeeliumi teha.“
Arnd Matthias Burghardt
Eesti Kirik 17.03.2021

„Kindlasti ei pea kõik ühiselt ebaõigluse vastu seisjad tunnistama sama usku, toetama sama erakonda või rääkima samas emakeeles. Ligimesearmastus on usul ja väärtustel põhinev otsus teha teisele head.“
Urmas Viilma
Eesti Päevaleht 16.03.2021

„Kristlikkesse konfessioonidesse kuulub Eestis ligi kolmandik elanikkonnast. Tegemist on suurima vähemusega inimõiguste mõistes.“
Tiit Salumäe
Eesti Päevaleht 16.03.2021

„Pimedad, jalutud ja lapsed – nemad ei põgenenud, kui Jeesus vihasena laudu ümber lükkas, kas ei saanud või ei tahtnud. Nad ei hoolinud ka segadusest ja kaosest, las olla pingid ja lauad ümber, peaasi, et Jeesus on olemas.“
Tiina Ool
Eesti Kirik 24.03.2021

„Rumalust oleks vaja vaadelda mitte rumaluse seest või rumalusega samalt poolt rindejoont.“
Vallo Ehasalu
Eesti Kirik 24.03.2021

„Kandke oma mured Jumala ette, andke need tema kätte ja ärge nõudke Jumala käest neid tagasi. Jumal annab lahenduse parajal ajal.“
Gustav Peeter Piir
Eesti Kirik 24.03.2021

„Eelmisel pühapäeval, hoides kirikut avatuna isiklikuks palveks, läksin vaatama, mis põhjustas kisa kiriku taga olevas hoovis. See polnud Jumala hääl, vaid kaks kassi olid kaklemas kiriku territooriumi pärast.“
Gustav Peeter Piir
Eesti Kirik 24.03.2021

„Kõigume äärmuste vahel. Ühel poolel need, kes väsinud rusikad üles tõstavad, teisel pool käed, mis lahkunu silmad sulevad. Kõik nad on aga meie inimesed, kes ühtviisi vajavad armu ja rahu.“
Kätlin Liimets
Eesti Kirik 24.03.2021

„Diakoonia ei ole ainult supijagamine, vaid igasugune hooliv ja tähelepanelik tegevus inimsõbraliku ühiskonna või vähemasti kogukonna ülesehitamisel.“
Avo Üprus
Eesti Kirik 24.03.2021

„Vaatasin filmi ema Teresa pühakuks kuulutamisest, sellest, milliste valude, haiguste, vaesuse keskele tema läks, et väljendada aidates Kristuse armastust ja kaastunnet. See film tekitas minus tänulikkust ja häbi. Tänulikkust selle eest, mida see naine suutis koos Jumalaga, ja häbi, kui mõtlesin asjadele, millest olen end säästa püüdes eemale hoidunud.“
Jaan Tammsalu
Eesti Kirik 24.03.2021

„Ära karda, julgustas ingel Gabriel Maarjat, kes sai teate lapseootele jäämisest. Ka küüdivagunis oli rasedaid ning pisikeste rinnalastega emasid. Õnnetuid naisi, kes oma õnnistatud seisundist rikkumatut rõõmu ei võinud tunda. Ehk tundis aga mõnigi, et Jeesus ja tema ema Maarja on nendega, kannatab koos küüditapis olijatega.“
Liina Raudvassar
Eesti Kirik 24.03.20

„Uskmatus eksleb mööda ajaloolise ühisloomingu labürinti, mööda varasemaid ja hilisemaid kihistusi ega leia enam Sõna, mille ees värises maa, mis eraldas hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning oli südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.“
Kristjan Luhamets
Eesti Kirik 31.03.2021

„Suur reede on ikka veel riigipüha, vaatamata sellele, et pidulised ei tea, mida nad tähistavad või mida suurt on selles reedes peale nädalalõpu allahindluse.“
Kristjan Luhamets
Eesti Kirik 31.03.2021

„Ärme koorma lapsi oma raskustega, vaid usaldame need Jeesuse kanda. Nõnda austame Tema ohvrit ja muudame elu murdva kannatuse üheks toimetuleku tööriistaks – kannatlikkuseks. Liigsest koormast vabanemine lubab elada meile Jumala poolt kingitud personaalset elu.“
Lea Saar
Eesti Kirik 31.03.2021

„Ülemaiseid asju ongi raske uskuda, kui peame silmnähtavat ja masinatega mõõdetavat maailma ainsaks reaalsuseks; paljud inimesed on aga siiski ka ise kogenud, kuidas Jumal oma hea sõnumiga tõelisest elust neid puudutab, nende kurbus kaob ja nad rõõmsaks muutuvad. Kõik nad on kutsutud saama ingliteks: hea sõnumi toojateks oma ligimestele, selle kuulutajaks, mida Jumal oma Pojas igaühele pakub.“
Toomas Nigola
Eesti Kirik 31.03.2021

„Oma elutee peale tagasi vaadates ütleb vaimulik: „Mida muud ma saan selle kohta öelda, kui et see on ime. See ei ole mitte juhuste mäng, vaid kindel Jumala tee. Ka kannatustel on elus oma Kuigi mu isa ja kõik meie pere on kannatanud, oleme me alati Jumalat nende kannatuste eest tänanud, sest just need kannatused on küpsetanud meid Jumalale kõlbavateks. Kannatused on õpetanud meid mõistma, et määrav ei ole mitte see, mida inimesed loogiliselt mõtlevad ja arvavad, vaid see nähtamatu – Jumala maailm. Tema seisab meie eest, hoolitseb meie eest ning ei jäta meid maha. See teadmine on kandnud mind ja meie peret.“
Eenok Haamer
Õhtuleht, 24.03.2021

„Mitmes koolis on meil oma „Julk-Jüri“, kes PISA testide kõrval ka noorte hingehariduse pärast muret tunneb?“
Urmas Viilma
err.ee 26.03.2021

„Elu raskustega silmitsi seistes võib sündida taipamine, et oleme osa suuremast tervikust, et oleme inimestena omavahel seotud, et vajame üksteist, vajame armastust ja lähedust. Et iga sündmus ja iga kaasteeline meie elus on võimalus inimesena kasvada, taibata elu mõtet, milleks me oleme siia ilma sündinud ja mis on meie ülesanne ja eesmärk.“
Katri Aaslav-Tepandi
err.ee 25.03.2021

„Iga tõde, ideoloogia, maailma parandamise programm, mis ei taju oma inimlikke piire, on määratud hukkumisele. Ja teistpidi, kui inimese või rahva elujõu allikas on tema inimlikkuses, ei kuiva see poliitiliste tõmbetuulte või ajastute moevoolude vaheldudes.“
Marko Tiitus
Sakala 25.03.2021

„On võimalik teha midagi head, olgu väikest või suurt, ning seeläbi tuua ka maailma midagi head just sellest positsioonist, mis kuulub neile, kes on Jumala armu poolt vabastatud. Lõpuks ei teaks me ju heast samaarlasest midagi, kui tal oleksid olnud ainult head mõtted.“
Bianca Mikovitš
Kirik ja Teoloogia 12.03.2021

„Inimese tulek siia ilma ja lahkumine on sündmused, mis on ajast sõltumatud. Vahepeal on elu – raske, ilus ja aus. Rännak on vajalik. Selline rännak, et kunagi ei tohiks teada, kuhu sa välja jõuad, ega ammugi seda, mis teel ees ootab. Sa lihtsalt lähed.“
Meelis-Lauri Erikson
Eesti Kirik 31.03.2021

„Rüütlite aeg on möödas, kuid rüütellikkus ja rüütlite väärtused pole kadunud kuhugi. Maailm vajab neid praegu rohkemgi kui kunagi varem.“
Robert Bunder
Eesti Kirik 31.03.2021

„Seda tähendabki Jeesuse järel käimine – olla valmis pesema inimese jalgu, kes on mu kõrval. Teha seda, milleks Tema mind on kutsunud.“
Tuuli Võsa
Eesti Kirik 31.03.2021

„Mulle meenuvad kellegi öeldud sõnad: „Olgu kui raske tahes, julge nutta, uskuda ja palvetada.““
Anne Ferschel
Eesti Kirik 31.03.2021

„Kõige olulisem, mida saan oma lastele anda, on neid ristida.“
Esa Pekka Luukkala
Eesti Kirik, 31.03.2021

„Kristuse ülestõusmise tähendust sõnastada püüdes leian tuge oma vanaema lausutud sõnadele, mida ta usklikus elus oli talletanud ning kunagistele kiuslikelegi pärimistele mullegi kaasa andis: usk on kindel lootus asjadesse, mida veel ei ole nähtud.“
Jaan Vaidla
Eesti Kirik, 31.03.2021

Lisa kommentaar